Carlsson Bokförlag

Fougstedts: Familjen och sakligheten

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 10:00 CET

Lena Johannesson fångar i denna rikligt illustrerade och vackra volym en epok, tidigare outforskade konstnärskap, samhällsklimat och ett märkligt familjeliv.

Idag vet kännarna vem Arvid Fougstedt (1888–1949) var liksom sonen och konstnären Erik Wessel Fougstedt (1915–1990). Men hos allmänheten har de tillsammans med hustrun/modern Gerda hamnat i glömskans mörka hål. Ändå är de bland de mest representerade i våra främsta museisamlingar.

Här tecknas ett lika ingående som fascinerande porträtt av främst Arvid Fougstedts livsverk men också av sonen Eriks konstnärliga levnadsbana, liksom betydelsen av Gerda Wessels tidiga yrkeskarriär som sjukgymnast.

I stora delar är boken en traditionell konsthistoria, men den rymmer samtidigt påtagliga inslag av kvinnohistoria och könskamp, psykologi och tidsspegel, kulturhistoria och miljöskildringar från familjens långa vistelser ute i Europa på konst- och bildningsresor.

Lena Johannesson är professor em. i konstvetenskap, bosatt i Stockholm och författare till en rad böcker inom konstvetenskap och foto. 

Carlsson Bokförlag startades 1983 och är inriktat på facklitteratur inom framför allt historia, litteratur, media, teater, etnologi, konst och design, resor och samhällsdebatt. Bland våra senare titlar finns: Josef Frank - Möbelformgivaren, Politik i det offentliga rummet - Svenska valaffischer 1911-2010, Berlin - stadsdel för stadsdel, Europas revolutioner, Reklam - strategiskt och kreativt, Äldreomsorgen - praktiken, debatten, framtiden.