Folkpartiet

Fp begär aktuell riksdagsdebatt om trängselavgifterna

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 13:30 CEST- En stor majoritet röstade mot trängselavgifterna i tolv av
Storstockholms kommuner i den rådgivande folkomröstningen den 14
september. Det har förändrat förutsättningarna för införandet av
trängselavgifterna. Precis som politikerna har lovat att följa
valresultatet av euro-omröstningen, måste utslaget i
trängselavgiftsomröstningen respekteras.

Det säger Gunnar Andrén, riksdagsman (fp) från Stocksund, sedan
folkpartiets gruppledare i riksdagen Bo Könberg begärt en aktuell
riksdagsdebatt om införandet av trängselavgifter i Stockholm.

I den samverkansöverenskommelse mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet
och miljöpartiet som träffades efter valet 2002 (121-punktsprogrammet)
ingår som en del införande av trängselavgifter, av Stockholms
stadsfullmäktige benämnda "miljöavgifter", av andra kallade "biltullar",
på försök från årsskiftet 2004/2005. Till saken hör att den statliga
Stockholmsberedningen i sitt betänkande mot slutet av våren 2003 fann att
miljöavgifterna/trängsel-avgifterna/biltullarna med intill visshet
gränsande sannolikhet måste betraktas som skatt.

- Beslut om försöket ska alltså fattas av innevarande riksmöte och frågan
måste behandlas av riksdagens skatteutskott. Nu krävs en offentlig debatt
om villkoren och respekten för folkomröstningsresultatet. Rätt plats för
den debatten är Sveriges riksdag, säger Gunnar Andrén (fp).

Bo Könbergs begäran om aktuell debatt bifogas i sin helhet.
__________________________________

Bild på Bo Könberg för fri publicering finns här:
http://www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/ledamot/BoKoenberg.htm

Bild på Gunnar Andrén för fri publicering finns här:
http://www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/ledamot/GunnarAndren.htm

Gunnar Andrén
Riksdagsledamot (fp)
070 - 881 3917

Niki Westerberg
Pressekreterare (fp)
070 - 937 1525 / niki.westerberg@riksdagen.se