Folkpartiet

Fp begär debatt om friare tjänstehandel i EU

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 13:40 CEST

Niki Westerberg
Pressekreterare (fp)
070 - 937 1525 / niki.westerberg@riksdagen.se


På tisdagen begärde folkpartiet en aktuell debatt i riksdagen om friare tjänstehandel i EU.

- Med nära tre fjärdedelar av vår ekonomi i tjänsteproduktion är de potentiella frihandelsvinsterna betydande - högre realinkomster, lägre offentliga utgifter för samma service, och en större valfrihet i utbudet av tjänster för användare i privat och offentlig sektor, skriver Bo Könberg i brevet till riksdagens talman om det nya direktivet för friare tjänstehandel i Europa.

- Nu tycks socialdemokraterna slå in på en protektionistisk linje och därmed motarbeta svenska konsumenters och svenska företags intressen. Det är ett brott mot Sveriges frihandelstradition som förtjänar ytterligare belysning i den pågående EU-valrörelsen, skriver Bo Könberg som anledning till debattbegäran.

Hela brevet bifogas nedan. ______________________________________

FOLKPARTIET LIBERALERNA
Bo Könberg

Till Talmannen

Begäran om aktuell debatt om friare tjänstehandel i EU

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till nytt direktiv om en friare tjänstehandel i Europa.

Folkpartiet liberalerna har en mycket positiv grundsyn på ökad frihandel. För Sveriges och Europas framtid som välfärdsekonomier blir det sannolikt avgörande för välståndet att vi klarar att ta tillvara den globalt växande tjänstesektorns expansionsmöjligheter.

När det gäller varor har den allt större näringsfriheten och frihandeln sedan mitten av 1800-talet skapat både högre inkomster och mera produktiva jobb i Sverige Den utvecklingen är själva grunden för dagens svenska välstånd. Med nära tre fjärdedelar av vår ekonomi i tjänsteproduktion är de potentiella frihandelsvinsterna betydande - högre realinkomster, lägre offentliga utgifter för samma service, och en större valfrihet i utbudet av tjänster för användare i privat och offentlig sektor.

Nu tycks socialdemokraterna slå in på en protektionistisk linje och därmed motarbeta svenska konsumenters och svenska företags intressen. Det är ett brott mot Sveriges frihandelstradition som förtjänar ytterligare belysning i den pågående EU-valrörelsen.

Folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp föreslår därför att en aktuell riksdagsdebatt anordnas om friare tjänstehandel i EU.

Stockholm den 18 maj 2004


Bo Könberg
Gruppledare, fp