Folkpartiet

Fp ger mer försvar för mindre pengar

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 14:07 CEST

- Trots avsaknad av realistiska, militära hot fortsätter miljardrullningen i det svenska försvaret. Regeringen har till följd av bristande intresse och kompetens
misslyckats med omställningen. De beslut riksdagen har fattat genomförs inte och det nya insatsförsvaret har stora brister när det gäller organisation och beredskap.

Det säger Allan Widman, ledamot i riksdagens
försvarsutskott (fp). Folkpartiet föreslår i sin
försvarsmotion ett antal grundläggande förändringar för att varaktigt minska kostnaderna för och öka effekten av anslagen till det militära försvaret:

·Minska omedelbart antalet värnpliktiga med en tredjedel. Den allmänna värnplikten bör avskaffas i fredstid.

·Det bör allvarligt prövas att föra över anslaget för internationella insatser till utrikesdepartementet.
Förändringen skulle innebära att sammansättningen på dessa insatser inte styrs av vad Försvarsmakten kan eller vill avvara, utan av de behov som föreligger i det enskilda fallet.

·Materielanskaffning ska på motsvarande sätt styras av Försvarsmaktens behov och inte av försvarsindustrins intressen. På försvarsmaterielsidan är det idag köparens marknad och detta faktum ska nyttjas till glädje för både Försvarsmakten och landets skattebetalare.

Bild på Allan Widman för fri publicering finns här: www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/ledamot/AllanWidman.htm

Allan Widman
Riksdagsledamot (fp)
Ledamot av Rikspolisstyrelsen
070 - 918 26 16

Susanne Hagbard
Bitr. pressekreterare (fp)
08 - 786 49 13