Stockholms Läns Landsting

Fp kräver testning av tjocktarmscancer

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 16:18 CEST

Folkpartiets ledamot i Socialstyrelsen, oppositionslandstingsrådet Birgitta Rydberg, föreslår att Stockholms läns landsting ska starta upp försök med testning (screening) av cancer i tjocktarm och ändtarm (kolorektal cancer) Detta mot bakgrund av att Socialstyrelsen idag presenterar nationella riktlinjer för bröstcancer, kolorektal cancer och prostatacancer.

Socialstyrelsen säger i sin rapport att när det gäller masshälsoundersökningar för att i ett tidigt skede finna cancer i tjock- och ändtarm är metoderna ännu inte tillförlitliga och det behövs därför mer forskning.

– Min tolkning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer är att nu finns stöd från Socialstyrelsen för att genomföra försök med screening för att skaffa mer kunskaper om för vilka åldersgrupper, med vilka tidsintervall och vilken metod som är mest effektiv. Vi vet att tidig upptäckt är avgörande för om botande behandling är möjlig, säger Rydberg.

– Stockholms läns landsting måste nu ta sitt ansvar och ställa upp som försöksområde. Folkpartiet hade redan i vår budget för 2006 avsatt femton miljoner kronor för att starta upp ett sådant försök. Detta röstades ned av den rödgröna majoriteten. Vi kommer nu att åter väcka frågan i hälso- och sjukvårdsutskottet på nästa sammanträde. Detta brådskar, dödligheten är mycket hög, fortsätter Rydberg.

– Även EU har rekommenderat att man ska ha screening inom kolorektal cancer. Bland annat vårt grannland Finland har inlett försök med screening. Låt oss göra Finlands sak till vår, avslutar Rydberg.

För mer information:
Patrik Silverudd, pressekr 070-737 42 54