Stockholms Läns Landsting

FP kräver totalstopp för alla nedskärningar ïnom psykiatrin (fp)

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 13:44 CEST

- Psykiatrin är i kris. Vi kräver att socialdemokraternas besparingar stoppas och att en omedelbar översyn av psykiatrin i Stockholm stad och län genomförs. Det säger Ann-Katrin Åslund (fp), gruppledare i socialtjänstnämnden och Birgitta Rydberg (fp), landstingsråd i opposition.


- Det är oansvarigt av socialdemokraterna att föreslå besparingar på 17 miljoner inom psykiatrin i Stockholm stad. Nedskärningarna kommer slå stenhårt mot en redan utsatt grupp. De psykiskt funktionshindrade, säger Ann-Katrin Åslund (fp).
- Psykiatrin måste bli bättre på att riskbedöma patienter. Vi måste inse att det finns tillfällen då tvångsvård är en nödvändighet. Då måste det också finnas tillräckligt med vårdplatser inom landstinget. Socialdemokraternas miljonbesparingar är en ren skandal, avslutar Birgitta Rydberg (fp).

Fakta: Folkpartiets sex punkter för en bättre psykiatri
1. Omedelbart stopp för alla besparingar inom psykiatrin.
2. Genomför en omedelbar översyn av psykiatrin och behovet av förändringar.
3. Inrätta gemensamma nämnder mellan landstinget och kommunerna för psykiatrin.
4. Inför ett Trygghetskvitto för att garantera att ingen faller mellan stolarna.
5. Psykiatrin måste riskbedöma patienterna
6. Vi måste våga se de människor som är farliga för sig själva och sin omgivning, och inse att tvång och slutenvård ibland är den enda lösningen.

För mer information: Patrik Silverudd, pressekr (fp) 070-737 42 54

Kontaktperson: Patrik Silverudd Pressekr
Ansvarig utgivare: Anne Lindblom