Folkpartiet

Fp lovar ökad jämlikhet: Färre i utanförskap, färre utslagna i skolan och färre gamla i vårdköer

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2006 23:36 CEST

- Socialdemokratisk jämlikhetspolitik har misslyckats. Jag känner ett djupt bekymmer över att vårt samhälle, Sverige på 2000-talet, i viktiga avseenden håller på att glida isär. Utanförskapet växer. Allt fler kommer efter.

Det sade fp-ledaren Lars Leijonborg när han på folkpartiets riksmöte i Malmö på lördagen presenterade rapporten ?Ökad jämlikhet genom liberal politik?.

- Skolan ger inte elever med skilda bakgrunder lika chanser att komma vidare i livet. Sjukvården lyckas varken förebygga eller kompensera för de hälsoskillnader som finns mellan grupper. Över hela Sverige finns bostadsområden där människor fastnar i sysslolöshet och utanförskap. Polisen ger inte samma trygghet för alla. Många får aldrig en chans att forma sitt eget liv, eftersom de aldrig får in en fot på arbetsmarknaden.

- Målet för liberal jämlikhetspolitik är att alla människor ska få chanser, inte bara en gång utan många gånger. Vi vill minska klyftorna i samhället genom att i större utsträckning ge människor lika möjligheter att ta makten över sina liv.

Folkpartiet har identifierat några problemområden där den negativa trenden måste vända under nästa mandatperiod. Det leder fram till tre vallöften:

Färre i utanförskap. Regeringen har satt upp mål för den öppna arbetslösheten, och försöker uppfylla det genom att flytta över människor i olika typer av åtgärder. Folkpartiet utgår i stället ifrån hur många som skulle kunna försörja sig själva, men hindras av att arbetsmarknaden fungerar dåligt.Färre utslagna i skolan. Andelen elever som hoppar av från gymnasieskolan måste minskas kraftigt. Gymnasieskolan är alltför teoretisk för många elever som siktar på ett praktiskt yrke. De slås därför ut och får sedan svårt att komma in på arbetsmarknaden. De uppgifter som framkommit om avhopp från grundskolan måste tas på stort allvar. Grundskolan är obligatorisk, hemmen och skolan måste samverka för att alla ska fullgöra sin skolplikt. Bättre arbetsro skulle underlätta den strävan.Färre gamla i vårdköer. För många kommer i kläm i den svenska äldreomsorgen. Antalet gamla som står i kö till ett särskilt boende har ökat med 45 procent på ett år. Kraven för att få hemtjänst skärps på många håll. Det är en anständighetsfråga att våra gamla och sjuka ges en bra vård och en bra omsorg. Vårt absoluta mål och löfte är därför: 2010 ska vi ha en omsorgsgaranti och betydligt färre i gamla i vårdköer.


Rapporten finns i sin helhet på www.folkpartiet.se