Stockholms Läns Landsting

Fp presenterar rapport om den ekonomiska situationen för Stockholms län: Två år kvar till förändring

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 15:42 CEST

Om några dagar presenterar landstingsledningen i Stockholm sitt förslag till budget för 2005. En enkel gissning säger att stockholmslandstinget fortfarande kommer att ha landets högsta skatt, en av landets högsta sjukvårdsavgifter samtidigt som nedskärningarna inom vården fortsätter. Trots detta kommer skattebetalarna i Stockholms län under valperioden se ca 22 miljarder av deras skattepengar försvinna till alla andra delar av landet, även dit där tillväxten är långt högre.

Folkpartiets oppositionslandstingsråd, Birgitta Rydberg, presenterar nu en kort-rapport om det ekonomiska läget i Stockholmsregionen. I rapporten konstateras bland annat att de ekonomiska problemen för regionen kraftigt försämrats av de mycket höga skattehöjningar som genomförts av bla landstinget. Hade tillväxten varit lika hög i Stockholm som i resten av landet hade skattehöjningen varit onödig, landstinget hade fått in lika mycket skattepengar i alla fall. Fp saknar debatt om tillväxtens förutsättningar.

- Den röd-gröna majoriteten ser bara nästa kvartalsrapport för landstinget framför sig och bekymrar sig inte över att länets befolkning har det svårare att klara sig ekonomiskt än i andra delar av landet. Inte heller har särskilt många fler fått jobb i vår region. Så långt tillbaka vi kan överblicka har skillnaden i arbetslöshet mellan Stockholm och resten av landet aldrig varit så liten. (4,6 procent mot 4,9 procent för landet). Var är debatten om tillväxtens förutsättningar, undrar Rydberg.

- I övriga delar av landet växer ekonomin, och skapar nya resurser för välfärden. I vårt län krymper ekonomin och eroderar underlaget för sjukvården. Inget annat landsting eller region har, som Stockholm de senaste åren, en krympande ekonomi. Skattehöjningen i landstinget 2004 är således ett direkt kvitto på socialdemokraternas oförmåga att skapa förutsättningar för bättre välfärd genom tillväxt i ekonomin. Med en normal ekonomisk tillväxt i Stockholms län hade skattehöjningen 2004 blivit onödig, menar Rydberg.

- Självklart påverkas tillväxten för landet som helhet mer när Stockholm drabbas av en ekonomisk kris. Invånarna i Sverige och Stockholms läns landsting behöver en ny regering. En regering som inte ägnar sig åt att straffa sin huvudstadsregion. En regering som gör skatteutjämningen statlig eller åtminstone tar hänsyn till kostnadsläget i olika regioner. Som bedriver en tillväxtvänlig politik istället för kontraproduktiv, bättre villkor för småföretag, satsningar på spår- och vägnätet och på utbildning, säger Rydberg.

Stockholms läns landsting behöver därutöver ett styre som ser och förstår förhållandet mellan för hög skatt och ekonomisk tillbakagång. Ett liberalt landstingsstyre som också återinför vårdgaranti och valfrihet. Som bygger ut närsjukvården med fler husläkare, distriktssköterskor och andra vårdgivare så att patienterna har ett reellt alternativ till akutsjukhusen. Det är två år kvar till förändring, avslutar Rydberg.

För mer information och hela kort-rapporten: Patrik Silverudd, 070-737 42 54.