Folkpartiet

Fp:s vårmotion: Rädda statsfinanserna

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 12:48 CEST

Niki Westerberg, pressekreterare
070 - 937 15 25

Joakim Bergström, pressekreterare
070 - 772 74 47


- Riskerna med de svaga statsfinanserna står i centrum i folkpartiets motion med anledning av regeringens ekonomiska vårproposition. I motionen presenteras ett omfattande saneringsprogram som, tillsammans med vissa bolagsförsäljningar, beräknas vända statens underskott till överskott.

- Det bästa sättet att på lång sikt säkra rätts- och välfärdssamhället och våra internationella åtaganden är att se till att det statsfinansiella läget inte glider oss ur händerna. Men tyvärr är det precis vad som håller på att hända, konstaterade fp-ledaren Lars Leijonborg och fp:s ekonomisk-politiska talesman Karin Pilsäter när de på måndagen presenterade partiets ekonomiska motion.

- Regeringen har tappat kontrollen över utgiftsutvecklingen. Priset betalar vi redan nu, genom att angelägna satsningar trängs ut, men det kommer i ännu högre grad att få betalas av generationen efter vår, som tvingas ta över skulderna. Att läget är ännu värre i några andra EU-länder är en klen tröst, sade Lars Leijonborg.

- Sverige har inte längre sunda statsfinanser. De underskott som nu tornar upp sig går långt utöver vad som kan förklaras med konjunkturnedgången. Det vi nu ser är inte automatiskt verkande stabilisatorer utan socialdemokratiskt verkande destabilisatorer. Det är endast genom att blanda ihop statens ekonomi med överskottet i de privat ägda premiepensions-fonderna som regeringen kan hyfsa sina siffror, sade Karin Pilsäter.

- Folkpartiet föreslår i ekonomiska vårmotionen en omfattande sanering av statsfinanserna. I grunden handlar det om att begränsa det offentliga åtagandet till rätts- och välfärdsstatens kärna, till vilken i globaliseringens tid också hör ett internationellt ansvarstagande. Vi anser att det är det offentligas uppgift att svara för rättsstatens återupprättande, vår yttre säkerhet och möjlighet att med militär personal och biståndsinsatser främja en fredlig utveckling i världen samt en solidarisk finansiering av en god sjukvård, kvalitetsskola, grundforskning och omsorg om barn och gamla, fortsatte Pilsäter.

- Genom att säga nej till en socialistisk näringspolitik, nej till en socialistisk bostadspolitik och nej till en socialistisk mediepolitik kan mycket stora belopp sparas in. Genom att begränsa åtagandena inom sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna till personer som verkligen är sjuka respektive arbetslösa kan ännu större belopp sparas.

För att rädda statsfinanserna krävs enligt fp-motionen några
omedelbara åtgärder:
· Ohälsokostnaderna måste pressas ner.
· Kostnaderna för arbetslösheten måste pressas ner.
· Digital-TV-beslutet ska rivas upp.
· Bostadssubventionerna måste slopas.
· Miljardrullningen till vissa statliga bolag måste stoppas.
· Subventioner till privata företag bör också avvecklas.
· Vissa angelägna reformer måste skjutas upp i avvaktan på bättre finanser.

- Det betyder att våra viktigaste krav på den ekonomiska politiken är fokuserade kring reformer som gör att fler har ett jobb, fler är på jobbet och fler företag startar och växer i Sverige. Statsbudgeten måste uppnå långsiktig balans, inte som nu ha underskott år ut och år in.

- Folkpartiet föreslår att ett nytt mål inrättas - att statens
finanser ska vara i balans över en konjunkturcykel. På så sätt kan inte regeringen låna till driften genom att gömma sig bakom premiepensionssparandet.

- Folkpartiets riktlinjer för budgetpolitiken innehåller en betydligt större budgetmarginal för de närmsta åren, med 20-25 miljarder. Vi vill hålla fast vid utgiftstaket utan manipulationer och fusk, sade Lars Leijonborg och Karin Pilsäter (fp).
________________________________________________

Hela motionen och Karin Pilsäters presentation finns också att ladda
hem som pdf från www.folkpartiet.se, alternativt kan läsas på
www.folkpartiet.se/ekonomiskmotion