Folkpartiet

Fp: Satsningar på företagande, utbildning och äldre

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 11:02 CEST

- Vår ansats är optimistisk. Vi tror att Sverige kan komma ut som vinnare i den hårdnande internationella konkurrensen. Men villkoret är att politiken läggs om. Sverige måste bli bättre på företagande och kunskap. Vi måste göra mer för att hålla ihop nationen och hejda den växande otryggheten och segregationen.

Det konstaterade fp-ledaren Lars Leijonborg när han på onsdagen tillsammans med fp:s ekonomisk-politiske talesman Karin Pilsäter presenterade folkpartiets ekonomiska motion med anledning av regeringens budgetproposition för 2006.

- Världsekonomin genomgår sedan några år tillbaka den största omställningen på hundra år, och nu flyttar inte bara industrijobb från Sverige till låglöneländer, utan även olika typer av mer eller mindre kvalificerade tjänstejobb. För Sverige är hård konkurrens ingenting nytt, utan något vi varit utsatta för under hela vår moderna historia. Sverige har klarat sig genom 400 år av ibland förintande utländsk konkurrens. Vi har alltid lyckats genom en kombination av nytänkande och öppenhet mot omvärlden. Genom innovationer och entreprenörskap. Och genom flit och strävsamhet.

- Om vi tillämpar samma moderna "dygder" idag, så kan Sverige. Vi kan klara oss bra i denna nya situation, när världsekonomin plötsligt blivit så mycket större och så mycket hårdare. Men det krävs en rejäl satsning på nyföretagande och många nya jobb.

- Vi ska inte bli billigare – men bättre. Vi ska röra oss uppåt i värdekedjan och komma ihåg att nya konkurrenter också är nya konsumenter, som kan efterfråga svenska kvalitetsprodukter. Vi ska satsa på gamla svenska dygder – flit, förkovran och sammanhållning.

- Ett annat Sverige är möjligt. Vi ska göra det möjligt för människor som anstränger sig lite extra att få lön för sin möda. Samtidigt som de bidrar lite mer till den gemensamma välfärden, så ska de själva få ut mer av sina insatser. Det ska gälla allt från att den som ökar sin arbetsinsats ska få ut mer av sin inkomstökning till att den som anstränger sig mer i skolan ska få ett tydligare kvitto på sin ökade kunskap, avslutade Leijonborg och Pilsäter (fp).

Den politik vi presenterar innehåller följande huvudpunkter:

- Arbete ska löna sig bättre

- Företagande ska löna sig bättre

- Forskning prioriteras hårdare

- Åtgärder som gör Sverige bättre på att omsätta forskningsrön i produktion genomförs

- Ett långsiktigt arbete på att lyfta den svenska skolan inleds

- Omfattande åtgärder för att bryta segregationen vidtas – jobb och språkkunskaper viktigast

- Tilliten till socialförsäkringarna återupprättas, bland annat genom att fler kommer i riktiga jobb samt stävjande av fusk

- Rättssamhället värnas, bland annat genom större resurser till polis och kriminalvård.

- De mycket allvarliga bristerna i omsorgen om våra äldsta angrips genom en stor satsning

- Fastighetsskatten sänks, bland annat för att långsiktigt säkra en högre bostadsproduktion

- Den bristande jämställdheten är negativ för tillväxten och angrips därför på flera sätt

- Vår tids största miljöhot – växthuseffekten – tas på allvar, bland annat i energipolitiken


Motionen och pressmeddelandet finns även på www.folkpartiet.se

Niki Westerberg
Presschef (fp)
070-937 15 25

Joakim Bergström
Pressekreterare partiledarstaben (fp)
070-772 74 47