Folkpartiet

Fp-seminarium i Visby: Entreprenörer förutsättningen för välstånd

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 15:09 CEST

Inte i något annat EU-land är tanken att starta ett företag så främmande som i Sverige. Ändå är det bara genom jobb och företagande som vi kan finansiera dagens och morgondagens välstånd.

Vid folkpartiets ekonomiska seminarium under Almedalsveckan på onsdagen, presenterades en rapport med statistik som tydligt visar att det privata företagandet måste öka i Sverige för att säkra dagens och framtidens välfärd.

- Det är den privata sektorn, de enskilda hushållen och företagen, som levererar skatten. Av de totala skatteinkomsterna för 2004 på 1.275 miljarder kronor kom ca 945 miljarder kronor från privat verksamhet. Detta är nettoskatteintäkterna. Resterande 321 miljarder kronor är i stort sett rundgång inom den offentliga sektorn. Det sade Karin Pilsäter, ekonomisk-politisk talesman (fp),

- Företagsinvesteringarna i Sverige är lägst i EU, och sjunkande, ett faktum som Ringholms sällan lyfter fram när andra indikatorer i den s k Lissabonprocessen lyfts fram med beskäftigt skryt.

- Sverige behöver en radikal förbättring av företagarklimatet. Detta kräver att regeringen ändrar attityd till företagaren. Bästa sättet att åstadkomma en sådan attitydförändring är en ny regering, sade Eva Flyborg, näringspolitisk talesman för folkpartiet.

I rapporten lyfter Folkpartiet fram ett antal förslag som konkret kan förbättra företagandet, t ex
· Avskaffa de selektiva företagsstöden och selektiva skatteförmåner (t.ex. ROT-avdrag) som snedvrider konkurrensen till förmån för generella förbättringar.
· Avskaffa dubbelbeskattning, förmögenhetsskatten, arvs- och gåvoskatt på företagstillgångar och reformera fåmansbolagsskatten.
· Reformera socialförsäkringarna så att villkoren blir mer jämnbördiga mellan företagare och anställda.
· Stärk konkurrensverket, öppna de offentliga tjänsterna, kriminalisera karteller och sälj statliga och kommunala företag som snedvrider konkurrensen.

Pressmeddelande från folkpartiet liberalerna 2004-07-07

Karin Pilsäter
Ekonomisk-politisk talesman (fp)
0708 - 78 87 98

Niki Westerberg
Pressekreterare (fp)
070 - 937 1525 / niki.westerberg@riksdagen.se