Folkpartiet

Fp tar alkoholpolitiskt dubbelgrepp: Lägre skatter ska rädda Systemet - kombineras med nya grepp mot missbruk

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 10:19 CEST

Niki Westerberg
Pressekreterare (fp)
070 - 937 1525


- Den nuvarande svenska alkoholpolitiken har kommit till vägs ände. Systembolagets marknadsandelar sjunker. Privatinförsel och smuggling tar över. Alkoholskadorna ökar. Ungdomsfylleriet tilltar. Var sjätte gravid kvinna konsumerar alkohol på ett sätt som kan vara skadligt för barnet. Folkpartiets partistyrelse har därför tagit fram ett nytt program som nu ska ut på samråd i partiet; ett dubbelgrepp mot alkoholskadorna.

Det berättar ledamöterna i folkpartistyrelsen Cecilia Malmström, ledamot av Europaparlamentet och Johan Pehrson, ordförande i riksdagens justitieutskott. De båda har tillsammans arbetat fram det programförslag som partistyrelsen nu godkänt som underlag för samrådet i folkpartilandet.

- Det finns starka skäl för att också i en ny alkoholpolitik ha kvar Systembolaget och dess monopol. Det visar sig i praktiken att bara Systembolaget klarar att neka barn och ungdomar att köpa alkohol. Men för att klara av trycket från omvärlden ska skatterna sänkas och servicen förbättras med fler små butiker som exempelvis kan förläggas i anslutning till livsmedelsbutiker.

- Men att värna monopolet räcker inte som strategi för att bekämpa alkoholskadorna. Det visar utvecklingen i Finland. Den andra delen av folkpartiets dubbelgrepp omfattar därför hårda tag mot missbruk och att skapa alkoholfria zoner: i trafiken, i arbetslivet, bland gravida samt bland barn och ungdomar.

Bland förslagen i folkpartistyrelsens program märks:
· Systembolaget behålls.
· Skatterna sänks för att värna en samhällskontrollerad alkoholförsäljning.
· Servicen på Systembolaget höjs med bland annat fler små butiker som startas i anslutning till livsmedelsbutiker.
· Systembolagets avkastningskrav slopas.
· Ett konsumtionsförbud införs för dem som inte nått straffbarhetsåldern - all alkoholförtäring bland barn under femton år blir alltså olaglig.
· Folkölsförsäljning endast i licensierade affärer eftersom 48 procent av inköpsförsöken av unga hanteras fel av livsmedelshandeln idag.
· Restauranger och butiker som säljer alkohol till minderåriga fråntas tillstånden - bevisprovokation kan användas i kontrollverksamheten.
· Straffen för langning skärps och polisinsatserna intensifieras.
· Mödravården satsar på att motverka alkoholskador på nyfödda.
· Arbetsgivare ska uppmuntras att ta strid mot alkoholskador bland medarbetare och ha möjligheter att genomföra alkoholtester.
· Alkolås på bilen blir obligatoriskt för den som visat sig inte kunna hantera alkohol.
· Bildråp införs som ny brottsrubricering - straffen för rattfylleri skärps. Rattfylleristers bilar beslagtas.
· En kraftig satsning på informationen om alkoholens skadeverkningar i hundramiljonersklassen genomförs - erfarenheterna från motsvarande framgångsrika försök att tränga tillbaka tobaksbruket tas tillvara.
· Ungdomsorganisationer, t.ex. inom idrottslivet, som inte håller verksamheten alkoholfri förlorar sina offentliga bidrag.
· Även missbrukarvården - särskilt den som riktar sig till ungdomar - ges betydande nya resurser - motsvarande belopp som räntevinsten sedan staten sålt Vin & Sprit, uppskattningsvis 300 miljoner kronor bör användas till informations- och vårdsatsningar.
· Den som begår brott i samband med alkohol ska kunna dömas till förbud att nyttja alkohol och hindras från köp på Systembolaget.

Partistyrelsens program ska vara föremål för ett samråd i folkpartiet. Länsförbund, lokalavdelningar och enskilda erbjuds att senast den 31 oktober sända in synpunkter.


Rapporten finns att läsa i sin helhet på www.folkpartiet.se/alkohol.