Folkpartiet

Fp tillsätter arbetsgrupp om våld mot kvinnor

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 18:01 CET

Joakim Bergström
Pressekreterare
08-786 45 82
070-772 74 47Fp tillsätter arbetsgrupp om våld mot kvinnor

I det rättspolitiska program som folkpartiets landsmöte antog i november pekas våld mot kvinnor ut som ett område där behovet av kraftfullare motåtgärder är stort. Programmet tar upp flera aspekter där det finns behov av förbättringar, till exempel skärpning av sexualbrottslagstiftningen, mer stöd till brottsoffer och bättre skydd för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.

Nu arbetar folkpartiet vidare med frågorna och tillsätter en arbetsgrupp om våld mot kvinnor som ska presentera ytterligare förslag på hur samhällets insatser för att stävja våldet mot kvinnor kan förbättras. Gruppen leds av Tina Acketoft, riksdagsledamot (fp).

- Att få stopp på mäns våld mot kvinnor är, tillsammans med kampen mot lönediskrimineringen, enligt min mening den mest akuta uppgiften på jämställdhetsområdet. Kvinnor som ständigt känner sig hotade måste känna att samhället tar deras situation på allvar och att det finns hopp om en snar förbättring, säger fp-ledaren Lars Leijonborg i en kommentar.

- Precis om Amnesty konstaterade i en rapport nyligen talar folkrätten sitt tydliga språk: Det är både förbjudet och oacceptabelt. Våld mot kvinnor skapar rädsla hos alla kvinnor. Därmed är det en inskränkning av kvinnors mänskliga rättigheter, säger Maria Carlshamre, ledamot i gruppen.


Gruppens sammansättning:
Ordförande: Tina Acketoft, riksdagsledamot (fp). Ledamöter: Maria Carlshamre, Lennart Gabrielsson, kommunalråd (fp) i Sollentuna, Fredrik Malm, ordf LUF, Johan Pehrson, ordf (fp) riksdagens justitieutskott, Helena Bargholtz, riksdagsledamot (fp).