Finansdepartementet

Fråga av Lena Ek (c ) avseende nedläggning av tullverksamhet

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 14:27 CEST

Skriftligt svar från Finansministern:

Fråga av Lena Ek (c ) avseende nedläggning av tullverksamhet
Nr 2002/03:1350 . Svaret lämnades 2003-09-18.

Lena Ek har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att Tullverkets uppgifter längs Östersjökusten skall kunna skötas i framtiden.

Lena Ek anger att Tullverket på tisdagen den 2 september 2003 presenterade ett förslag med besparingar på 80 miljoner kronor vilket skulle ge ytterst svåra effekter för Östersjökusten.

Inledningsvis vill jag påpeka att Tullverket inte presenterade något förslag under den aktuella tisdagen. Tullverket har i ett pressmeddelande informerat om att man avvaktar tills det att Tullverket hunnit analysera innehållet i den kommande budgetpropositionen. Detta för att förslagen skall bygga på ett så fullständigt underlag som möjligt.

Det är dock riktigt att Tullverket har tillsatt en intern utredning som arbetar med ett förslag om hur verksamheten skall organiseras i framtiden. Anledningen är att den kommande utvidgningen av EU påverkar förutsättningarna för verksamheten och att myndigheten behöver säkerställa att den inte överskrider de resursramar som riksdagen fastställt. Syftet är att hitta en lösning där myndigheten utnyttjar resurserna bättre, bl.a. för att kunna genomföra åtgärder för att förbättra den smugglingsbekämpande verksamheten.

Jag anser att det är viktigt att Tullverket kontinuerligt arbetar med att se över hur de av regeringen och riksdagen fastställda målen på bästa sätt skall uppnås med de tilldelade medlen. Regeringen har sedan flera år betonat vikten av att Tullverket utvecklar och förbättrar den brottsbekämpande verksamheten avseende bl.a. illegal införsel av narkotika, alkohol och tobak. Jag anser därför att det är av vikt att Tullverket också genomför åtgärder som syftar till en förbättring av denna verksamhet.

Jag anser inte att det finns skäl att vidta några ytterligare åtgärder från regeringens sida.

Stockholm den 18 september 2003
Bosse Ringholm