SEKO, facket för service och kommunikation

Fråga i riksdagen om Sv Kassaservice

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 16:30 CET

Riksdagsledamoten Birgitta Eriksson, socialdemokraterna, har idag ställt en skriftlig fråga till statsrådet Åsa Torstensson. Hur avser statsrådet att se till att en socialt acceptabel avveckling av Svensk Kassaservice genomförs, med hänsyn till både kunderna och de anställda?

Hur frågan besvaras av statsrådet kommer att läggas ut på riksdagens hemsida. Vi kompletterar denna text med hennes svar, så snart det är avgivet.

Här är Erikssons frågeställning:
Posten får för närvarande 400 miljoner kronor om året i bidrag för att hålla kassakontor och service via lantbrevbärare. Ändå har kassaservicen gått med förlust. Post- och telestyrelsen (PTS) har utrett behoven av Svensk Kassaservice och kommit fram till att omkring 175 000 personer behöver den. Det är framför allt äldre personer i glesbygd, som saknar annat bankkontor och som vill betala eller ta ut pengar över disk. Det är en alltför liten och krympande verksamhet till en alltför hög kostnad, anser näringsdepartementet.

Enligt en promemoria från näringsdepartementet som är ute på remiss ska en avvecklingsplan lämnas in till PTS den 1 oktober i år, och avvecklingen sker sedan under andra halvåret 2008. Ett förslag kommer läggas fram i riksdagen den 22 mars.

Framtiden för Svensk Kassaservice och de 175.000 kunderna, främst äldre i centerpartistisk glesbygd, synes dyster. Detta gäller även personalen.

Företagets 1.200 anställda består till 90 procent av kvinnor som lär ha en genomsnittsålder på 58 år. Fackförbundet SEKO har kritiserar förslaget om avveckling eftersom det inte i tillräcklig utsträckning har tagit upp frågan om avvecklingen av personalen. Att hänvisa till Postens omställningsprogram Futurum räcker inte, eftersom det nu handlar om just avveckling och inte omställning.

Min fråga till statsrådet är hur hon avser se till att en socialt acceptabel avveckling genomförs med hänsyn till både kunderna och de anställda?

2006/07:730 Svensk kassaservice och framtiden, Brigitta Eriksson (s).