Svenska kyrkan

Frågan om egen bankverksamhet ska utredas

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 15:47 CEST

Kristiina Ruuti, pressekreterare, tfn: 018-169606, 070-5763998, e-post: kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se

Utred frågan om en egen bankverksamhet. Det beslutade Kyrkomötet idag på sin sista arbetsdag.

Inom Svenska kyrkan hanteras varje år stora kapitalströmmar. Svenska kyrkan på nationell nivå arbetar dessutom med kapitalförvaltning och erbjuder vissa tjänster som påminner om banktjänster. Kyrkans samlade kapitalresurser och kassaflöden behöver hanteras på bästa möjliga sätt, inte minst när de ekonomiska förutsättningarna för många församlingar förändras, anser Kyrkomötet.

Därför beslutar man att utreda frågan om en intern bankverksamhet som kan erbjudas Svenska kyrkans olika nivåer. Kyrkomötet uppdrog åt Kyrkostyrelsen att göra en sådan utredning.

Kyrkomötet avslutas idag som det sista under denna mandatperiod. Det nyvalda Kyrkomötet efter årets Kyrkoval tillträder 2006 och samlas till sitt första möte i september 2006.

Ledamöterna och mandatfördelningen för 2006 års Kyrkomöte kan ses på http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval2005/6-c.htm