IT&Telekomföretagen

Frågan om Grön IT har mognat

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 11:10 CET

IT&Telekomföretagens Grön IT-index visar i den senaste mätningen (nr 2 2009) att frågan om Grön IT har mognat bland respondenterna. Fokus ligger idag på att börja realisera de potentialer och möjligheter som man ser finns. Med andra ord finns insikten, nästa steg är handling.

– Ett område som visar på kraftig tillväxt är hur man avser använda Grön IT som miljöteknik för att minska företagets miljöpåverkan. Under de senaste två till tre åren har leverantörerna också blivit både tydligare och bättre på att marknadsföra energieffektiva system och lösningar relaterade till användning av IT i verksamheten, säger Niklas Zandelin, VD för Exido – det företag som genomför mätningen i samarbete med IT&Telekomföretagen.

Grön IT-index presenterades för första gången i februari 2008 i syfte att dels skapa en bild av utvecklingen av Grön IT i privat och offentlig sektor i Sverige, dels för att följa utvecklingen över tid.

Sammanfattande slutsatser från mätning nr 2, 2009:

- Frågan om Grön IT har mognat. Fokus ligger idag på att börja realisera de potentialer och möjligheter som man ser finns. Insikten är på plats – nu börjar man agera

- Ett område som visar på kraftig tillväxt är hur man avser använda Grön IT som miljöteknik för att minska företagets miljöpåverkan

- Under de senaste två till tre åren har leverantörerna blivit både tydligare och bättre på att marknadsföra energieffektiva system och lösningar

- Kraftigast ökning under det senaste året handlar om den egna IT-verksamhetens totala miljöpåverkan. Detta indikerar att man i allt högre grad tar ett helhetsgrepp kring frågan

- Andelen företag som redovisar miljöpåverkan av din IT-verksamhet ökar. Det är dock fortfarande bara knapp 15 % som uppger att man redovisar detta.

Ta del av hela resultatet från årets andra mätning på www.anvandgronit.se, där kan du även ta del av de tidigare mätningarna som gjorts. Alt. se dokument, ”Frågan om Grön IT har mognat”.

Kontakt:

Niklas Zandelin
VD, Exido International AB
niklas.zandelin@exido.com, 070-542 27 35

Ellinor Bjennbacke
informationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega,
ellinor.bjennbacke@almega.se, tel. 08-762 69 60


Om Grön IT index – GITindex

Grön IT index – GITindex™ - lanserades av IT & Telekomföretagen i februari 2008 och baseras på Exido/IT-barometern. Mätningen syftar till att belysa hur svenska företag och organisationer arbetar med att minska IT:s negativa miljöpåverkan samt hur IT används som miljöteknik, dvs. för att minska företagets övriga miljöpåverkan. Grön IT-indexet baseras på en undersökning där nära 1000 IT-ansvariga i både privat och offentlig sektor runtom i Sverige har svarat på frågor om hur de ser på IT:s miljöeffekter och hur de arbetar för att dra nytta av IT på bästa möjliga sätt för miljön.

Läs mer på www.anvandgronit.se

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1000 medlemsföretag som tillsammans har omkring 93 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se