Sveriges Kommuner och Landsting

Frågan om skolskjuts vid växelvis boende måste lösas omgående

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 10:29 CET

Sveriges Kommuner och Landsting har i en skrivelse till regeringen ännu en gång påtalat att frågan om skolskjuts vid växelvis boende måste få sin lösning snarast.

Den rättspraxis som utvecklats de senaste åren ger elever som bor växelvis hos sina föräldrar rätt till skolskjuts från båda adresserna, förutsatt att föräldrarna bor i samma kommun. Detta är inte bara kostsamt för kommunerna utan gör det också svårt för dem att planera skjutsarna.

För drygt tre år sen föreslog Skollagskommittén att skollagen förtydligas så att det framgår att skolskjuts bara kan utgå från den adress där eleven är folkbokförd. Kommittén menade att en mer omfattande rätt till skolskjuts än så skulle leda till för stora kostnader för kommunerna. Förbunden välkomnade detta förslag. Men problemet är att statens beslut om en ny skollag drar ut på tiden. Mot den bakgrunden föreslår förbunden i sin skrivelse att regeringen ger frågan om skolskjuts en separat hantering och att skollagens bestämmelser i frågan förtydligas utan ytterligare dröjsmål.