Nordic School of Public Health NHV

Frågan om vård för papperslösa diskuteras vid MR-dagarna

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 13:53 CET

Om den som är papperslös ska få vård beror på i vilket landsting den söker. I väntan på direktiv från staten är praxisen olika. Meningarna om ifall det är rätt eller fel att ge papperslösa vård går isär, vilket kommer att diskuteras vid ett symposium under MR-dagarna i Örebro 15-16 november.
– Tills vidare står papperslösa utanför lagen, säger en av de medverkande Henry Ascher, vid NHV som är ansvarig för symposiet.

Papperslösa står i dag utanför lagstiftningen och saknar i princip rätten till vård i Sverige. I väntan på en statlig utredning om regler när det gäller hälso- och sjukvård för papperslösa har några landsting tagit ansvar för att garantera papperslösa rätten till vård.
En ny rapport som presenteras vid symposiet ger, för första gången, en heltäckande bild över hur Sveriges landsting hanterar frågan om hälso- och sjukvård för papperslösa.
Mänskliga Rättighetsdagarna är sedan tio år Nordens största arena för samtal och debatt om mänskliga rättigheter. De hålls i år i Örebro den 15-16 november.
NHV är medarrangör tillsammans med Svenska Läkaresällskapet och Henry Ascher är ansvarig för symposiet. Temat för årets MR-dagar är Från ord till handling.

Läs mer www.mrdagarna.se
Rapporten finns för nedladdning

Henry.ascher@nhv.se
Pressackreditering MR-dagarna: caroline.matsson@mrdagarna.se

 

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, utbildar inom folkhälsovetenskap upp till doktorsnivå. Kursutbudet är omfattande och lägger grunden för examinering för diplom, master- eller doktorsexamen. Utbildningen är finansierad av myndigheterna i de nordiska länderna via huvudmannen Nordiska Ministerrådet, NMR.