Riksdagen

Frågestund enligt svensk modell i Nordiska rådet

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 08:38 CEST

Nordiska rådet arrangerade på onsdagen en frågestund efter mönster från Sveriges riksdag med samarbetsministrarna i de fem länderna och de tre självstyrande områdena. Ett tjugotal medlemmar ställde frågor om det nordiska samarbetet.

Från Sverige deltog Inger René (m) som tog upp gränshandelsproblematiken i Bohuslän och behovet av åtgärder på området. Hon berörde också pendlarnas situation, inte minst dagligpendlarnas. Det är en viktig fråga för Nordiska rådet att hantera, och i det verksamhetsprogram som det norska ordförandeskapet lagt fram berörs det knappast.

Monica Green (s) frågade den danske samarbetsministern om man avser att ändra sin diskriminerande lagstiftning och låta alla som bor i de nordiska länderna arbeta i Danmark. En av de bärande hörnstenarna i vårt nordiska samarbete är en öppen och fri arbetsmarknad. Hon var inte nöjd med svaret och beklagade Danmarks undantag för tredjelandsmedborgare.

Cecilia Widegren (m) efterlyste ett smalare men vassare nordiskt samarbete. Frågan hon ställde till Berit Andnor var om inte ett effektivare samarbete skulle kunna åstadkommas genom att våga prioritera och inte försöka lösa allt.

Runar Patriksson (fp) återkom till gränshindersamarbetet som en viktig fråga för det nordiska samarbetets legitimitet. Han efterlyste en haverikommission med uppgift att hjälpa dem som redan drabbats av gränshindren som finns i Norden.

Gunilla Tjernberg (kd), den sista av de svenska frågeställarna, tog upp frågan om skydd, rehabilitering och säkert återvändande för unga flickar som utsatts för människohandel. Den svenska lagstiftningen nämndes och behovet av att lära av varandra underströks.

För mer information ring:
Inger René (m), 070-671 54 48
Monica Green (s), 070-530 42 10
Cecilia Widegren (m), 070-552 42 05
Runar Patriksson (fp), 070-543 44 73
Gunilla Tjernberg (kd), 070-343 97 64


Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48