Klassmorfar för barnen i Sverige

Frågor till Sveriges partiledare

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 10:03 CEST

I dagarna påbörjar ungefär 900.000 barn ett nytt läsår i grundskolan. För många av dom är det deras första kontakt med skolans värld, och gemensamt för dom alla är att de inte har någon rätt att delta i höstens val. Dessa unga är samtidigt morgondagens vuxna och många av de politiska beslut som tas i dag påverkar det Sverige de kommer att växa upp i. Vi som verkar i skolan ser dagligen hur engagerade och intresserade många av våra unga är av politiska frågor.  Nyligen, den 26:e augusti, skulle en partiledardebatt arrangerad av organisationen SAMBA ha genomförts på Kulturhuset i Stockholm. Inför denna har en rad frågor samlats in från bland annat svenska skolor runt om i landet. Tyvärr ställdes debatten in.

Frågorna kvarstår dock och vi uppmanar nu samtliga partiledare att ge våra 900 000 elever svar på följande frågor:

Så här när skolan åter drar igång läser vi flera rapporter och artiklar om mobbning och elever som mår dåligt. Vad vill ditt parti göra, konkret, för att motverka mobbning och skapa en tryggare arbetssituation för oss elever?

Kameraövervakning i anslutning till våra arbetslokaler ökar allt mer. Datainspektionen har konstaterat att vår bedömning är att skolvärlden gått mot en övervakningsnivå som vi på andra arbetsplatser skulle reagera mycket starkt emot. Vad vill ni göra för att skapa en arbetsplats för oss elever som stimulerar inlärning och nyfikenhet?

Vid all inlärning är det bra med löpande återkoppling för att se att man är på rätt väg. Hur tycker ni vi elever ska hjälpas mot våra mål? Med dagens betyg eller med andra system? Hur motiverar du ditt ställningstagande?

Ta frågorna på allvar och ge tydliga svar. Det förtjärnar vårt samhälle, vår skola och våra engagerade elever. Deras framtid som morgondagens väljare börjar idag.

 

För Sveriges 900 000 grundskoleelever

 

Erik Jansson

Ordförande Klassmorfar för barnen i Sverige

Klassmorfar för barnen är politiskt och religiöst obundna ideella föreningar i Sverige. Föreningarna är basen för att engagerade, livserfarna vuxna blir stöd och bra förebilder för barnen i grundskolan och i gymnasiet.