SLOW FOOD SÁPMI

Från Amazonas djungel till Sápmi igen - Urbi Jungle Svonni

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2011 10:46 CEST

Urbi Jungle Svonni

Resan han gjort blev betydligt längre än han tänkt sig. Som ung man som vuxit upp i trakterna av snörika Giron/ Kiruna norr om Torne träsk, insåg han snart att han kanske borde se sig omkring i världen. Det hela började med Kanada, följt av Grönland och Sydamerika. Regnskogarna i Peru kom att bli hans hem under många år. Där fann han vad han så länge sökt.

Någon mil utanför staden Iquitos, en storstad mitt inne i Amazonas, fann han de lärare han så länge sökt. Av de sina kallas de ”Curandero”, helare eller naturläkare. De kommer från två av de hundratals indiangrupper som lever i djungeln, witoto- och jauaindianer. Av dem har han lärt sig att leva och överleva i jungeln, vilka växter och örter man kan använda sig av för att bota olika sjukdomar och åkommor. Trots att Urbi, eller Jungle, som är hans namn i Peru vistats där i fem år så har han lärt sig långt ifrån allt. Idag har han så pass mycket kunskap om jungelns apotek och hur man använder sig av det för att hjälpa andra att han kan kalla sig Curandero.

- För att leva hälsosamt, säger Urbi, så måste man äta nyttig och naturlig mat. Och i djungelns skogar och vatten kan nästan alla djur ätas. Däremot, när det gäller växter så måste man kunna skilja på de nyttiga och de giftiga. Utanför städerna så lever denna tradition stark än idag. I städerna däremot så gör man allt för att kopiera den amerikanska snabbmatkulturen.

- Här i Sápmi, säger Urbi, så har nästan all kunskap om traditionellt helande och naturmediciner försvunnit. Samerna är med andra ord helt i händerna på den moderna läkarvetenskapen, med dess sätt att bota och använda sig av mediciner som framställts i kemiska processer. Under sin ungdom intresserade Urbi sig för traditionell kunskap bland sitt folk, samerna. Till sin besvikelse fann att det mesta av detta försvunnit eller var på väg att göra det. Och den tysta kunskap som fortfarande fanns kvar var något som skulle förbli tyst. Det var detta som gjorde att Urbi lämnade Sápmi och gav sig av ut i världen för att söka andra naturfolk som han kunde lära av.

Att bli inbjuden till Indigenous Terra Madre konferensen i Jokkmokk den ljusaste tiden på året gjorde honom både överraskad och glad. Slow Food- rörelsens filosofi är helt i linje med hans. Urbi säger sig ha funnit ett levnadssätt som passar honom. I respekt med naturen och i harmoni med alla andar och krafter som den besjälas av. Att samla på sig traditionell kunskap som regnskogens folk besitter och använda sig av den i sin vardag har nu blivit Urbis levnadssätt.

Det är denna kunskap och sina erfarenheter av att leva i Amazonas som Urbi kommer att dela med sig av under Terra Madre i Jokkmokk.

Indigenous Terra Madre  (urfolkens moder jord) konferensen för världens urfolk börjar fredag den 19 juni med bl.a. högtidligt öppnanden i midnattssolens sken. På lördag ska Urbi hålla sitt anförande på seminariet om Traditionell kunskap och matproduktion där moderna och traditionella affärsformer ska diskuteras tillsammans med delegater från hela världen. ITM konferensen är i Jokkmokk, Sápmi 17-19 juni. Samtidigt pågår också Jokkmokks mat- och hantverksmarknad med dygnet runt aktiviteter i det lilla samhället i norr. Det är Slow Food Sápmi som arrangerar denna stora konferens. Se vidare på: www.slowfood.sapmi.com

Text: John Erling Utsi

FOTO: Nils-Henrik Sikku