Institutet för språk och folkminnen

Från avinvestera till ögonkramp – här är årets nyordslista!

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2015 07:57 CET

Nu är årets officiella nyordslista här! Den innehåller några av alla de ord som etablerat sig i svenskan under 2015. Listan har sammanställts av Språkrådet och Språktidningen.

Två saker präglade 2015: krig och terror, och de flyktingströmmar de orsakat. I kölvattnet har användningen av ord som självradikalisering, EU-migrant och transitflykting ökat avsevärt.

– Krig, terror och flyktingar är tyvärr inga nya fenomen. Därför har få helt nya ord skapats på det här området under året. Däremot bildas nya sammansättningar. Terrorresa har till exempel aktualiserats i samband med förslag på ny lagstiftning och rapporter om svenskar som ansluter sig till terrorgrupper, säger Ola Karlsson, nyordsredaktör vid Språkrådet.

Många nya ord bildas i dag för att människor reagerar mot normer som de uppfattar som negativa. Ofta avspeglar dessa ord ett engagemang för ett bättre samhälle. Moraliskt tveksamma aktieinnehav kan säljas ut genom att avinvestera och fullgod mat som slängs kan användas av den som dumpstrar.

– Aktivism ger också ständigt upphov till nyord. Ett led i aktivismen är ofta att lansera nya ord som ska ersätta negativt laddade ord. Ett sådant exempel är värdgraviditet i stället för surrogatmödraskap, säger Anders Svensson, nyordsredaktör på Språktidningen.

Nyordsflödet har även i år präglats av teknikutvecklingen. Vi tar en groupie, svischar pengar och följer en youtuber på nätet. Flera av orden tar fasta på teknikens baksidor, som ögonkramp, trollfabrik och geoblockering.

I nyordslistan finns nya ord som dels säger något om det gångna året, dels illustrerar språkliga trender. De visar aktuella ord och mönster för hur vi bildar nya ord. Listan innehåller bara en liten del av de ord som skapats eller blivit vanligare under året.

Hela nyordslistan med ordförklaringar och exempel hittar du på www.sprakochfolkminnen.se/nyord och www.spraktidningen.se/nyord2015.

För mer information, kontakta

Lena Lind Palicki
Språkrådets nyordsgrupp, kontaktperson för nyordslistanlena.lind.palicki@sprakochfolkminnen.se 08-442 42 070708-120 118

Ola Karlsson
Språkrådets nyordsgrupp, nyordsredaktör
ola.karlsson@sprakochfolkminnen.se
08-442 42 04

Anders Svensson
Språktidningens nyordsredaktör
anders@spraktidningen.se
0768-68 58 24

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra. Institutet har avdelningar i Göteborg, Stockholm och Uppsala.