Söderlund & Co AB

Från digitala till sociala möten via affärsnätverk på LinkedIn i Borås Stad

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2012 21:45 CEST

Sociala nätverk erbjuder nya och oanade möjigheter till affärsrelationer. Ett exempel på detta är LinkedIn Gruppen "City of Borås Sweden - network" som vuxit till drygt 640 deltagare sedan starten 2009 och nu bjuder 83 av medlemmarna på lunch den 21 augusti.

Allt började med en önskan om att skaffa nya affärsrelationer

"Under något år hade jag provat att besöka allt ifrån Rotary, Handelsklubb, Handelskammare till olika typer av betalnätverk för att hitta ett forum där man enkelt kunde skapa nya kontakter inom näringslivet", säger Timo Söderlund, grundare till Söderlund & Co AB i Borås. "Trots att nätverken och sammanslutningarna i grunden handlar om att låta företagare skapa nya affärskontakter, visade det sig inte vara så lätt att hitta nya spännande kontakter, då många som träffades i dessa sammanhang redan hade etablerade relationer med varandra, och det var inte helt lätt att etablera nya oväntade kontakter de gånger jag deltog. Dessutom handlade många nätverk om bindande medlemsskap, man behövde röstas in av andra medlemmar, det fanns uttalad närvaroplikt med krav på att man skall medverka på möten över tiden eller andra åtaganden. Med ett jobb med mycket resor och svårighet att prioritera nätverkade i jobbet, så var därför vissa av de etablerade affärsnätverken inget alternativ på grund av formella krav på närvaro"

Efter ett tags funderande föddes idén om att det kanske skulle fungera bättre om man kunde lyckas föra ihop företagare där ingen kände någon annan tidigare, helt utan krav på medlemsavgifter, närvaroplikt eller andra krav, där alla önskade utöka sina nätverk, enkelt, effektivt och utan förpliktelser. Lösningen blev att starta en grupp på affärsnätverket LinkedIn

Boråsgruppen på LinkedIn startades i februari 2009

LinkedIn gruppen ”City of Borås Sweden – network” startades på det sociala nätverket LinkedIn under våren 2009. Målsättningen med gruppen var som tidigare nämnts att skapa en möjlighet för företagare som önskade hitta helt nya affärsrelationer att använda sig av nätet för att göra detta. Tanken var att skapa ett alternativ till redan existerande grupper och nätverk, där det krävs medlemsskap, årsavgifter, närvaroplikt eller annat engagemang. "Tanken var att skapa en digital gratisgrupp där man inte är förpliktigad till någonting alls, utan istället enbart erbjuds möjligheter av andra deltagare", fortsätter Timo Söderlund.

Relativt snabbt hölls en första lunch med sex deltagare

Redan när gruppen skapades var målsättningen att få till fysiska möten mellan medlemmarna. En grundtanke var att alla, oavsett om man äger företag eller är anställd i ett företag behöver äta lunch varje dag. Därför gjordes ett test när gruppen var i sin linda genom att anordna en enkel lunch där de som ville fick komma, och agendan var väldigt lös. Det handlade om att äta lunch och fysiskt få träffa någon man kände till via en digital signatur på internet. På den första lunchen träffades sex Boråsare för första gången i den verkliga världen. Flera av dem hade aldrig träffats innan detta möte. Det var trevligt, alla presenterade sig för varandra, och tyckte nog att det var spännande att prova något helt nytt.

Affärsnätverket LinkedIn växer vidare i Borås

Under månaderna som följde anslöt sig allt fler Boråsare både till LinkedIn, och allt fler hittade till Boråsgruppen och till luncherna och snart träffade ett trettiotal Boråsare för att äta lunch med andra Boråsare man endast tidigare sett i en LinkedIn grupp på nätet. Sedan starten i februari 2009 har gruppen växt från ett tiotal medlemmar till dagens drygt 640 medlemmar. Av dessa är ca: 100 ägare till företag och ca: 200 chefer i företag eller offentliga instutioner i Borås regionen. Det finns allt från företagare till journalister, arkitekter och politiker bland gruppens medlemmar. Åldrarna går också från dryga 20 till närmare 80. Det är en grupp där alla är välkomna att vara med, och det finns inga krav på vare sig titel eller tidigare erfarenhet för att få medverka.

83 Boråsare äter nästa LinkedIn lunch 21 augusti på Ellagården

En ny lunchinbjudan skickades via LinkedIn gruppens nätsida i början av sommaren 2012 för att se hur intresset var att träffas över en lunch. Denna gång har 83 glada Boråsare anmält att man gärna kommer och träffar de relationer man hittills haft på nätet i rent fysiskt form på lunchen som är planerad till den 21 augusti och som kommer att hållas på restaurang Ellagården i Borås. Inte heller denna gång finns någon fast agenda mer än att alla vet att man kan komma redan 11.30 för att hejja på sina digitala vänner och att maten serveras 12.00. När nästa lunch hålls vet ingen, ej heller om gruppen fortsätter att växa. "En sak är dock säker, den 21 augusti så får flera Boråsare, som tidigare inte träffats, mötas på ett enkelt och otvunget sätt som sannolikt leder till många nya spännade affärsrelationer", avslutar en glad Timo Söderlund.

Söderlund & Co AB - får ditt företag att synas på nätet