Linköpings kommun

Från försörjningsstöd till sysselsättning

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 11:47 CET

Arbetsmarknaden i Linköping är god och arbetslösheten låg, men det finns grupper som fortfarande har mycket svårt att få jobb. För att bryta trenden för de som står längst ifrån ett arbete presenteras nu åtgärder för fler ska kunna gå från försörjningsstöd till sysselsättning.

Linköping är en välmående kommun med låg arbetslöshet. Samtidigt som ungdomsarbetslösheten sjunker och företagen har svårt att rekrytera rätt medarbetare biter sig arbetslösheten fast i vissa grupper. Det gäller framförallt fyra grupper med personer som fortfarande har svårt att få arbete:

  • Är äldre än 55 år
  • Saknar gymnasial utbildning
  • Har någon form av funktionsnedsättning
  • Har utomeuropeisk bakgrund

Tillsammans med Arbetsförmedlingen påbörjas nu ett arbete från kommunens sida att sluta lokala överenskommelser för att nå dessa grupper.

– Linköping ska vara en stad där vi håller ihop. Att det idag finns hushåll där ingen av de vuxna går till jobbet förstärker utanförskapet. Vi behöver bryta mönster och säkerställa att alla som växer upp i Linköping ser utbildning och jobb som något naturligt. Minst en förälder i varje familj ska gå till jobb, utbildning eller praktik, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Samverkan mellan kommun, näringsliv och fack är en framkomlig väg för att möta kompetensbristen. Genom att arbeta tillsammans kan man hitta gemensamma lösningar för att förkorta tiden för etablering och underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Det är framförallt inom bygg, handel samt hotell och restaurang där kommunen vill ingå som en part i ett gemensamt arbete för att få fler i arbete.

– Ett av våra viktigaste mål är att halvera etableringstiden för nyanlända. Idag tar det uppåt sju år att ta sig in på arbetsmarknaden och det är ett stort slöseri med människors tid och energi. I samverkan med företagen inom bygg, handel, hotell och restaurang kan vi ge fler chansen till egen försörjning, säger Christer Mård (L), kommunalråd.

Många av välfärdsyrkena lider av personalbrist och brist på utbildad personal. Bara i Linköpings kommun behöver det anställas 1000 nya medarbetare varje år. För att locka fler till yrken som barnskötare och undersköterska kommer kommunen erbjuda utbildning tillsammans med praktik. Samtidigt satsas det på handledare för att avlasta verksamheterna och göra det möjligt att ta emot fler.

– Genom introduktionsanställningar och praktik inom den kommunala verksamheten får människor som står långt från arbetsmarknaden möjlighet till jobb, samtidigt som vi höjer kvaliteten i välfärden, säger Nils Hillerbrand (MP), kommunalråd.

Totalt satsas nu 28 miljoner för att öka sysselsättningen.

För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S), telefon 0722-40 07 40, kommunalråd Nils Hillerbrand (MP), telefon 0703-62 62 40, eller kommunalråd Christer Mård (L), telefon 013-20 58 22.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.