Folkpartiet

Från Folkpartiet i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 13:39 CET

Pressmeddelande tilläggsbudget 2010-11-16

Regionstyrelsen har idag tagit beslut om tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen för 2011. Regionfullmäktige tar beslut 30 november.

Grunden för budgetbeslutet i regionstyrelsen är den gemensamma budget som folkparitet, centern och socialdemokraterna ställde sig bakom vid regionfullmäktiges beslut i juni 2010.

Nya ekonomiska förutsättningar öppnar, enligt folkpartiets bedömning, möjligheten att tillföra sjukvården i regionen ett tillskott på 350 miljoner kronor för att ge rimliga förutsättningar för att upprätthålla en god sjukvård.

-        Det är välkommet men anmärkningsvärt att den politiska ledningen med S, MP och V på sittande sammanträde ändrar sitt budgetförslag och ökar anslaget till sjukvården från 100 till cirka 200 miljoner kronor från junibeslutet inom sjukvårdsområdet. Vår bedömning från folkpartiets sida är att det är otillräckligt för att kunna träffa trovärdiga vårdöverenskommelser med regionens sjukhus för 2011, säger Jonas Andersson (FP), nyvald vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet.

-        Folkparitet vill avsätta 40 miljoner kronor på att ta ett första steg i en strategisk satsning på forskning och utveckling av förbättrade forskningssystem i Västra Götaland och väljer därför att avslå förslaget om tillskottet till Västtrafik som den politiska ledningen föreslår, fortsätter Jonas Andersson.

-        Vi ser det också som angeläget att tillföra kulturnämnden ytterligare 8 miljoner kronor för att kunna finansiera fortsatt verksamhet vid bland annat Forsviks industriminne och för utveckling av dans- och orkesterverksamhet för barn- och ungdomar i Västra Götaland, avslutar Jonas Andersson

 

För mer information och kommentarer:

Jonas Andersson, oppositionsråd för Folkpartiet

0708 37 78 53

 

 hälsningar ______________________________________________________

Bernt Kjellander
0705 97 57 11