Västra Götalandsregionen

Från hälso- och sjukvårdsutskottet 28 februari

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 14:10 CET

Asylsökande barn får hälsoundersökning

Asylsökande barn och barn som, av så kallade anknytningsskäl, söker uppehållstillstånd i Västra Götaland ska erbjudas kostnadsfri hälsoundersökning.

Under 2006 fick 632 barn upphållstillstånd i Västra Götaland. Hälso- och sjukvårdsutskottet anser att det är viktigt att arbeta förebyggande och fånga upp de barn som är fysiskt eller psykiskt sjuka eller behöver vård på grund av ett handikapp. Även ur smittskyddssynpunkt är det viktigt att dessa barn får genomgå en hälsoundersökning.

Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade att föreslå regionstyrelsen att besluta att barnen ska erbjudas kostnadsfri hälsoundersökning.Information om vaccination mot livmoderhalscancer tas fram

Personer som vill vaccinera sig själva eller sina barn mot livmoderhalscancer ska få en saklig information om vaccinationen och vad den innebär. Den som vill vaccinera sig ska få hjälp att göra detta, antingen vid regionens egna sjukhus eller hos en privat vårdgivare som regionen har avtal med. Det beslutade hälso- och sjukvårdsutskottet.

Däremot kommer Västra Götalandsregionen i dagsläget inte att bekosta själva vaccinationen. Hälso- och sjukvårdsutskottet vill tills vidare avvakta rekommendation från Socialstyrelsen. Detta innebär att den enskilde patienten tills vidare får betala hela kostnaden för vaccinationen; cirka 3 000 - 4 000 kr.

Varje år insjuknar ca 500 kvinnor i Sverige i livmoderhalscancer och cirka 150 kvinnor avlider av sjukdomen. Livmoderhalscancer orsakas av viruset papillomvirus som överförs sexuellt. Vaccination före sexuell debut ger ett 70-procentigt skydd mot livmoderhalscancer.

Kontaktperson: Jonas Andersson, hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande, tel 0708-37 78 53,
Martin Andreasson, hälso- och sjukvårdsutskottets vice ordförande, tel 0709-75 75 44, Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, tel 0706-61 98 44,