Västra Götalandsregionen

Från hälso- och sjukvårdsutskottet 29 november

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 14:28 CET

Förtydligande kring hanteringen av läkemedel vid besök på vårdinrättning

Patienterna ska inte behöva betala för läkemedel som är en del av behandlingen vid ett sjukvårdsbesök. Det är vårdenheten som ska skaffa läkemedlet och också betala för det. Detta klargjordes vid hälso- och sjukvårdsutskottets möte i dag. Klargörandet gjordes med anledning av att det funnits oklarheter kring om patienten ska betala separat för läkemedel vid ett sjukvårdsbesök eller om det ingår i besöksavgiften.

Patienten ska heller inte betala för läkemedel som syftar till att underlätta en undersökning eller en behandling på vårdinrättning.

Däremot ska patienten betala för ett läkemedel där det endast krävs hjälp av sjukvårdspersonalen för att ta läkemedlet.


Regionen betalar mellanskillnaden mellan kollektivtrafik och specialfordon för funktionshindrade

Västra Götalandsregionen ska betala för de merkostnader som en funktionshindrad person har när det gäller resa med specialfordon i samband med att patienten valt vård utanför regionen.

Detta skriver hälso- och sjukvårdsutskottet i sitt yttrande över Per-Olof Bloms (c) motion om att "Handikappade hamnar mellan stolarna" vid resor med specialfordon i samband med vård utanför regionen och permissionsresor.

I dag ersätter Västra Götalandsregionen patienter för resor till och från sjukvården i Västra Götaland och Halland med undantag för en egenavgift som patienten betalar själv. Patienter som själva valt att få vård utanför regionen betalar hela resan själv. Problemet som uppstått är att funktionshindrade får en större merkostnad än andra personer eftersom de ibland behöver specialfordon. Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår därför regionstyrelsen att Västra Götalandsregionen ersätter mellanskillnaden för vad resan skulle ha kostat med allmänna kommunikationer och kostnaden för resan med specialfordon.Kontaktperson: Jonas Andersson (fp), ordförande, 0708-377853, Martin Andreasson (m), vice ordförande, tel 0705-757544, Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0706-61 98 44, Åsa Sundell, informationsavdelningen, 0708-80 16 19