Universeum

Från inspiration till vision med eleverna i Framtida byggande

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 07:22 CEST

I höst skapar elever kreativa och hållbara lösningar för framtiden. Hundratals elever delar med sig av sin vision till skolklasser, politiker, forskare, näringsliv och tjänstemän under en Framtidsdag på Universeum. Följ en klass under projektet Framtida byggande, 15 sep till 1 dec, från inspiration till vision!

Framtida byggande tar reda på vad ungdomar tycker är viktigt och hur de vill påverka beslutsfattarna i samhället. Klasser i skolår 8-9 får jobba med frågor som rör boende, samhällsplanering, innovationer och hållbar utveckling. Vi funderar till exempel på:

  • Vilka krav ställer vi på vårt samhälle om 20 år?
  • Vem ska bestämma över byggnader, vägar och grönområden när vår stad växer?
  • Vad behövs för att vi ska trivas där vi bor?

Genom att följa en lärare, en klass eller en grupp elever får ni vara med när Universeums pedagoger inspirerar till nytänkande lösningar, när klasserna arbetar i skolan och när elever och beslutsfattare möts i en debatt under Framtidsdagen. Framtidsdagen innebär en verklig chans för alla på plats att inspireras av ungdomar!

Framtida byggande – ett projekt i fyra steg
15 sep Lärarinspiration
vecka 40-41 Elevinspiration
t o m 22 nov Klasserna arbetar i skolan
1 dec kl 9-13 Framtidsdag

För ytterligare information och för att följa en klass, kontakta:
Viktoria Hurtig
, pedagog & projektledare, 031-335 64 13, viktoria.hurtig@universeum.se
Charlotte Mansfield, informatör, 031-335 64 95, charlotte.mansfield@universeum.se

Läs mer om Framtida byggande på universeum.se.

Om Unga spekulerar
Unga spekulerar är ett projekt med ledorden teknik, etik och framtid. Arbetssättet uppmuntrar till dialog och möten där ungdomar får möjlighet att skapa en egen framtidsvision utifrån teknikens möjligheter. Unga spekulerar har varit framgångsrikt på Universeum – vi är snart inne på vårt tionde år. KK-stiftelsens utvärderingar visar att deltagande ungdomar blir mer intresserade av teknik och naturvetenskap efter projektet.