Humagic Group

Från kaos och konflikt – till samverkan och ökat resultat!

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2011 08:45 CET

För teamet i banken var läget kaotiskt och akut för ett år sedan. Gruppen var splittrad och det rådde öppna konflikter mellan olika individer i gruppen och mellan individer och teamledaren. När gruppen skulle samlas för att genomföra ett normalt avdelningsmöte, slutade det oftast med att någon rusade ut gråtandes. Ibland var det någon av medarbetarna, ibland var det teamledaren. När resultatet från den senaste medarbetarundersökningen presenterades gick luften ur alla. För andra året i rad hade resultatet sjunkit. Resultatet var inte godkänt enligt bankens normer – men vad skulle man ta sig till för att vända situationen.

Jag kontaktades av en av bankens HR-partner som hade hört talas om Humagics sätt att arbeta med grupper och chefer, berättar Claudia Lindström, VD och grundare av Humagic. Jag fick klart för mig att situationen var akut och att läget för teamledaren var mycket kritiskt och nära ett sammanbrott. Efter individuella samtal med alla i gruppen inklusive teamledaren, fick jag OK från alla att de var beredda att ge gruppen en chans och tillsammans med min hjälp ta sig ur den rådande situationen.

Vårt fokus under de första mötena tillsammans med alla i gruppen var att klara av att vara tillsammans och samtala i normal ton, utan anklagelser, utan gråt och utan att någon lämnade lokalen. Vi pratade om hur lika vi alla människor är i vårt behov av att försvara oss när vi känner oss i underläge, och att det oftast är när vi försvarar oss som konflikter och missförstånd uppstår. Efter hand när gruppen blev tryggare tillsammans förflyttades vårt fokus till det gemensamma uppdraget. Vad var det gruppen egentligen skulle uppnå tillsammans? Hur skulle vi ta oss dit? Hur mäts prestationerna och resultatet? Hur kan vi påverka och förbättra gruppens gemensamma prestation? I det här läget blev det uppenbart att gruppen behövde de olika individernas olikheter för att klara av uppdraget och målen, berättar Claudia vidare. Istället för att se olikheterna som en anledning till frustration och konflikt, kunde gruppen själva fördela om arbetsuppgifter efter kompetens och personlighet för att uppnå bättre resultat.

Teamledaren behandlades som en i gruppen under de gemensamma mötena och fick parallell coaching och handledning under hela processen. Allt eftersom, kunde teamledaren själv se vad som hade triggat igång motståndet mot ledarskapet i gruppen och bättre anpassa sitt ledarskap efter gruppens behov och situation. Tillsammans har gruppen nu uppfyllt målbilderna för 2010 med råge. Vi har firat våra framgångar och resultat vid flera tillfällen under året, och varit med på bild på bankens intranet som förebild och föregångare, berättar teamledaren med stolthet.

I slutet av förra året genomfördes ytterligare en medarbetarundersökning. Resultatet presenterades januari för gruppen. Förtroendet för teamledaren hade ökat med över 20 enheter, och alla områden har ökat. ”Vi tittar framför allt på upplevelsen av det dagliga arbetet, förtroendet för teamledaren, samverkan inom gruppen och utvecklingsmöjligheter, förklarar HR-partnern och teamet har ökat rejält på alla områden. Det är den bästa utvecklingen i någon grupp inom banken som jag känner till. Ni har gjort underverk!!

Det har varit en fantastisk resa att få göra tillsammans med gruppen, säger Claudia. Att få se människor stärkas i självförtroende och självkänsla, våga anta utmaningar, vilja utvecklas tillsammans och se fördelarna med att samverka för att uppnå förväntningar och målbilder är lika roligt varje gång! Det är så uppenbart att investeringar i grupputveckling och coaching av chefer ger resultat i både kronor och välbefinnande!

Vill du läsa mer om hur Humagic arbetar med att utveckla grupper och team för att skapa resultat, läs här.

Humagic utvecklar framtidens lönsamma, starka och attraktiva företag och organisationer, där människan utgör skillnaden!

För att skapa resultat, samverkar vi med våra kunder och utgår alltid från aktuell situation och aktuella behov. Vi sätter en gemensam och tydlig målbild av den önskade framtida situationen som ger vägledning kring vad varje unik kundutvecklingsprocess ska innehålla.