Lasse Andersson

Från krubba till eget boende

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 08:56 CEST

 

Från krubba till eget boende

 

 

Är det bara negativt med att

ha ADHD eller Aspergers syndrom,

eller kan det finnas möjligheter

i dessa diagnoser? Ser

vi möjligheterna?

 

Ger vi alla barn och vuxna samma möjlighet till

en god utbildning och bra vardag efter just deras

förutsättningar. Ser vi till att anpassa undervisningen

och stödet i vardagen efter individens

behov eller styr den egna budgeten.

Lasse Andersson kommer att ta upp hur de olika

funktionshindren tar sig uttryck för individen och

hur vi kan hjälpa dem med att anpassa verksamheten

och nyttja den kunskap vi besitter.

Är det bara negativt med att ha ADHD eller Aspergers

syndrom eller kan det finnas möjligheter

i dessa diagnoser? Är man verkligen sin diagnos

eller är man ett barn eller vuxen med diagnos?

Kan du som pedagog, boendestödjare osv

vända det negativa till något positivt för individen?

Ser vi möjligheterna?

Lasse Andersson arbetar med att föreläsa om

ADHD och Aspergers syndrom. Lasse har lång

erfarenhet av att arbeta med metodutveckling

och stöd till personer med ADHD och Aspergers

syndrom.

 

Här köper du dina biljetter:

0510-236 36

eller

 

Arrangör: Lasse Andersson

i samarbete med

 

 • Diagnosernas kriterier
 • Hur tar sig ovanstående kriterier sig ut i

vardagen?

 • Barnet i förskolan, skolan och vuxenlivet
 • Metoder
 • Förhållningssätt
 • Hur anpassar vi skolan?
 • Är allt bara jobbigt?
 • Kognition
 • Perception
 • Du som förälder, pedagog eller annan

personal

 • Skapa ett självständigt liv
 • Coachingbaserat stöd - hur tänker vi?
 • Vilka problem kan finnas?
 • Vilka metoder kan vi använda?
 • Coaching, framtidens modell
 • Hur förhåller vi oss utifrån vår kunskap om

Npf?

 • Coaching fullt ut
 • Hur känner vi igen en person, med tex

ADHD, utan diagnos?

 • Principer för en bra kommunikation med

brukaren

 • Att lägga upp ett möte
 • Att arbeta med planer och struktur

En föreläsning om ADHD och Aspergers

Visby den 14/5

Klockan 9:00-16:00

Lokal meddelas senare

Anmäl till

lasse@adhd-coaching.se

www.adhd-coaching.se

 

I föreläsningen tas följande ämnen upp:

www.biljettplatsen.se

Pris: 450kr exkl moms per biljett