Göteborgs universitet

Från Kyoto till Köpenhamn - Sveriges klimatförhandlare berättar

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 14:31 CEST

Hur fungerar de internationella klimatförhandlingarna? Hur blev Kyotoprotokollet till och vad kommer att hända på FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december? Vid en träff på Göteborgs miljövetenskapliga centrum - GMV - ger Sveriges nuvarande klimatförhandlare Anders Turesson och den tidigare förhandlaren Bo Kjéllen en övergripande bild av förhandlingsarbetet och Sveriges roll inför Köpenhamnsmötet.

Klimatet kommer att vara en prioriterad fråga under Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009 och Sverige kommer därför ha en viktig roll på klimatkonferensen i Köpenhamn.

Tid: Torsdag 16 april, kl 10.00-12.15

Plats: Vasa A, Vera Sandbergs allé 8, Göteborg

Föreläsare:
Bo Kjellén, Sveriges chefsförhandlare i klimatfrågor fram till 2001, numera forskare på Stockholm Environment Institute
Anders Turesson, Sveriges chefsförhandlare i klimatfrågor

Program:

Inledning
John Holmberg, vicerektor och professor i fysisk resursteori, Chalmers

På väg till Köpenhamn
Sveriges nuvarande klimatförhandlare Anders Turesson presenterar Sveriges och EUs ståndpunkter inför Köpenhamnsmötet och beskriver "Bali Action Plan", färdplanen för förhandlingarna som antogs vid klimatmötet på Bali i december 2007.

De internationella klimatförhandlingarna

Bo Kjellén, som var Sveriges chefsförhandlare i Rio och Kyoto, berättar om hur förhandlingsarbetet går till och ger en bakgrund till Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet.

Frågor och avslut


Moderator: Katarina Gårdfeldt, Administrativ chef Göteborgs miljövetenskapliga centrum
Arrangörer: Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) och Miljödepartementet

För mer information, kontakta:
Mikael Östblom, informatör GMV, tel: 031-772 49 54, mikael.ostblom@chalmers.se.

Göteborgs miljövetenskapliga centrum - GMV - är Göteborgs universitets och Chalmers gemensamma organisation för arbete med miljö och hållbar utveckling. Den vetenskapliga basen för GMV:s arbete ligger hos de nästan 500 forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet, som anslutit sig till GMV:s nätverk.