Byggherrarna

Från nedgången stadsdel till fungerande bostadsområde

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 12:08 CET

Malmös kommunala fastighetsbolag, MKB Fastighets AB, har med en tydlig strategi förändrat sin del av området Herrgården i Rosengård. Området karaktäriserades tidigare av bland annat trångboddhet och eftersatt underhåll. MKB har sedan man år 2006 tog över sex hus med 300 lägenheter förvandlat sin del av området till ett väl fungerande bostadsområde.
Organisationen Byggherrarna arrangerade nyligen en konferens i Malmö med temat stadsutveckling. Vid konferensen beskrev MKB, som är medlem i Byggherrarna, hur man har arbetat med att rusta upp sin del av bostadsområdet Herrgården i Rosengård. MKB kallar strategin ”Från ord till handling”. Vid övertagandet var det inre och yttre underhållet i de aktuella fastigheterna akut eftersatt. Sedan dess har MKB gjort 12 000 reparationer till en kostnad av 80 mkr.
– För att lära känna våra nya kunder och involvera dem i arbetet började vi med att knacka dörr. I takt med att vi rustade upp området engagerade sig våra kunder mer och mer. De hjälpte bland annat till med att måla om och rusta upp trapphusen, säger Magnus Ohlsson områdesansvarig för MKBs fastigheter på Herrgården.
MKB arbetar kontinuerligt med att rusta upp och öppna upp Rosengård till en stadsdel av mer urban karaktär. Ett exempel på det är stråket mellan Herrgården och Möllevångstorget som ska binda samman Rosengård med Malmös mer centrala delar.
– Det är viktigt att införliva miljonprogramsområdena med resten av staden så att dessa områden inte utgör isolerade öar. Genom att uppmuntra rörelser för att skapa ett inflöde av människor i området samt skapa lockande mötesplatser stärker vi stadslivet i området, säger Susanne Rickardsson, affärsutvecklingschef på MKB.
– MKB:s personal i Rosengård är vår tids hjältar. MKB visar tydligt vikten av att man har ett långsiktigt samhällsperspektiv, med det bästa för kunderna som drivkraft. Då kan man också få stora förändringar till stånd. Allt fokus i samhällsbyggande måste ligga på att skapa samhälleliga värden, säger Mats Björs, vd på Byggherrarna.
För ytterligare information, kontakta:
Mats Björs, vd Byggherrarna
08 – 23 32 40, 070-887 43 57
mats.bjors@byggherre.se

Byggherrarna är en organisation med drygt 140 medlemmar som finns inom privata näringslivet och offentlig sektor. Organisationens syfte är att bidra till att utveckla byggherrens kompetens, utgöra remissinstans, delta i samhällsdebatten och arbeta fram underlag för förbättringar inom svenskt samhällsbyggande. Kansliet finns på Vasagatan 52 i Stockholm. www.byggherrarna.se