Stockholms stad

Från nyanländ till nyanställd - projekt visar hur etableringstiden kan kortas

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 07:30 CEST

Genom ökat samarbete och effektivare insatser kan etableringen för nyanlända kortas avsevärt. Det visar resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stad och Arbetsförmedlingen som nu lägger sin slutrapport, baserat på en granskning gjord av analysföretaget Ramböll.

- Varje enskild individ har mycket att både ge och vinna på att så snabbt som möjligt börja arbeta i sitt nya hemland. Dessutom växer Stockholm så det knakar. Vi har inte råd att låta någon kompetens gå till spillo, säger Charlotte Svensson, arbetsmarknadsdirektör i Stockholm.

Ett nytt förhållningssätt i mötet med den nyanlände, en skräddarsydd språkutbildning för personer som saknar utbildning eller är kortutbildade och stöd att bygga nätverk är några av de konkreta framgångsfaktorer som projektet Etablering Stockholm arbetat fram sedan starten 2009. Implementering av de nya metoderna i ordinarie verksamhet har redan börjat.

- Nu har vi kvalitetsäkrade verktyg som gör vägen till arbete kortare och tydligare. Vi har praktiska manualer för att kunna arbeta effektivare inom och mellan kommuner och myndigheter  framför allt med matchning. Och vi har stärkt våra samarbetsformer utifrån ett ökat individfokus och större flexibilitet, säger projektledare Carina Myrvang.

Totalt har projektet omfattat 1204 personer mellan 2009 och 2011. I slutrapporten finns flera spännande resultat. Bland annat har en metod med matchning redan från dag 1 lett till att 60 procent gick vidare till jobb eller studier inom sex månader. Likaså har en snabbare språkinlärning dokumenterats då studerande som lämnat den skräddarsydda språkutbildningen avancerat inom sfi i betydligt snabbare takt än riksgenomsnittet.

Rapporten i sin helhet finns som bilaga längst ner.

Slutkonferens
Tid: Onsdag 3 okt, kl 8.00-14.15
Plats: Parken, Rosenlundsgatan 34-36

För mer information:
Carina Myrvang, 08-508 35 870
Charlotte Svensson, 08-508 35 510