Politiska partiet Enhet

Från partiledare till två språkrör i partiet Enhet

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 19:00 CEST

STOCKHOLM. Krister Segergren (Vimmerby) och Sanna Nova Emilia (Spånga) har valts till Enhets språkrör och partiet lämnar härmed en 23-årig tradition av partiledare bakom sig.  

Valet av språkrör ägde rum under Enhets årsmöte i början av mars på Hälsans Hus  i Stockholm. De nya språkrören efterträder partiledaren Siv Maria Rabnor. 

”Jag ser att en stor del av min uppgift som språkrör för Enhet handlar om att ställa de avgörande frågorna - de stora frågorna - de livsfrågor som berör var och en av oss. Att lyfta människovärdet, ge människor hopp och måla bilden av det samhälle som vi alla
innerst inne längtar efter att få leva i” förklarar Sanna Nova Emilia.

"Jag vill jag vara med och skapa framtidens politik. Grunden är att först förstå vem människan är och vilka behov hon har. Utan det kan inte någon äkta hållbarhet skapas, vare sig för individen, samhället eller moder jord. Enhet är för mig framtidens sätt att bedriva politik. En rörelse som betonar att de yttre förändringarna måste gå hand i hand med inre medvetenhet och omställning. Utan den inre reflektionen och förändringen är inga yttre förändringar hållbara i längden" säger Krister Segergren.

Avgående partiledaren, Siv Maria Rabnor, välkomnar förändringen: "I vårt strategiska arbete 2011 kom vi fram till att språkrör - helst en kvinna och en man - bättre speglar medlemmarnas röst och är ett mer modernt ledarskap för en folkrörelse än att fortsätta ha en partiledare. Jag är glad att Sanna och Krister vill gå in i denna roll tillsammans och att de har medlemmarnas tydliga stöd."

För mer information:

Krister Segergren 070 364 79 21, krister.segergren@enhet.se

Sanna Nova Emilia 073 771 07 70, sanna@enhet.se

Sara Widén  073 642 67 69, sara.widen@enhet.se

www.enhet.se


Enhet är ett politiskt parti som försöker formulera en helhetssyn på människan och samhället. Vår grund vilar på en förståelse av alltings grundläggande enhet och ömsesidiga beroende.

Målet för Enhet är en värld i balans och harmoni, både för jorden som helhet, vårt samhälle och inom varje enskild individ. Enhet är en ingång till en ny politik för ett medmänskligt samhälle och samverkan med andra bortom egoism och särintressen.