Upplandsmuseet

Från Pop-Hamlet till Markusevangeliet

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 12:24 CET

14 december- 27 april 2014

Lördag den 14 december inviger professor Christer Åsberg och skådespelaren
Peter Harryson utställningen.

I fyrtio år var Ulf Fredriksson(1934-2011) regissör vid Uppsala Stadsteater. Uppsalaborna minns hans många uppsättningar av Shakespeare och Brecht med flera. De präglades av starka bilder och
genomarbetad musikbakgrund och byggde på omfattande forskning kring idé- och
tidsbakgrund.  Han dramatiserade lyriska texter av Ferlin och Cornelis, Bellman och Taube som hyllades av både publik och kritik. Ulf började som regissör i den experimenterande Kammarteatern. Han både tänkte och kände i bilder och utvecklade vid sidan av teatern ett eget konstnärskap. 

 Idén till utställningen kommer från scenograf Gunnar Steneby. Anställd som
scenograf på Uppsala stadsteater har han varit med om det mesta som Ulf
Fredriksson regisserat.  Deras samarbete började redan 1967. Allt ett stycke svensk teaterhistoria som gestaltas i utställningen. Ett antal uppmärksammade föreställningar skildras i film, text,
bild, modeller och teaterrekvisita. Några av Ulfs konstverk visas.

1962 gjorde Ulf sin första uppsättning på Kammarteatern, en avknoppning av
Studentteatern.  Den lilla teaterlokalen,kallad Röda lyktan låg på Torsgatan 12 i Uppsala.  Några av föreställningarna på Kammarteatern under 1960-talet fick kultstatus, bland dessa kan nämnas Pop-Hamlet, Kung Ubu´och Negrerna. 

Tiden på Kammarteatern lade grunden för Ulfs långa anställning som banbrytande regissör
på Uppsala stadsteater. Hans första uppsättning där var 1967 då han regisserade
föreställningen Tango av Slawomir Mrozek. Under en mellanperiod var han verksam
i Växjö och Göteborg för att 1973 återvända till Uppsala stadsteater och
uppsättningen av Spelman på taket. Under 1980-och 90-talen etablerar han en ny
genre med bearbetningar av klassiker och romaner som Sagan om hästen och
Prästkappan. De följdes sedan av dramatiseringar av poeter som Ferlin, Cornelis,
Kristina Lugn, Elsie Johansson, Bellman och Taube. Ulf stod för idé och manus
till dessa musikteaterföreställningar som kom att uppskattas och älskas av en
stor publik. Under de fyra decennier han var anställd på Uppsala stadsteater utvecklades
han till en av landets mer uppmärksammade och framstående iscensättare.  

Ulf hade en stark bildkänsla och efter pension från stadsteater utvecklade han
sitt konstnärliga uttryck. I två uppmärksammade utställningar visades hans
skulpturer av strandfynd och hans bildcollage. Hustrun Birgitta Fredriksson ger
i utställningen en personlig berättelse om ”Uffes hantverk”.

 

Pressbilder: www.upplandsmuseet.se

Information: utställningschef Tuula Autio, 070-409 9562

tuula.autio@upplandsmuseet.se eller Gunnar Steneby, 070-23 62 867 stene.by@telia.com 


I centrum för Upplandsmuseets verksamhet står den uppländska kulturhistorien och kulturarvet. 
Museets uppdrag är att utforska kulturhistorien, 
vårda kulturarvet och förmedla kunskapen om det.

Att utforska kulturhistorien är verksamhetens drivkraft. Upplandsmuseet bedriver kontinuerlig kunskapsuppbyggnad i form av vetenskaplig forskning, undersökningar och inventeringar. 
Arbetet resulterar i materiella samlingar av olika slag: föremål, fotografier, texter.

Genom att förteckna, registrera och vårda insamlade föremål och kulturhistoriska miljöer i länet säkras kunskapen
om kulturarvet till förmån för dagens och framtidens människor.  
Här är verksamheten i magasinet central.

I museets uppdrag ingår att bearbeta och förmedla den uppländska kulturhistorien och göra den tillgänglig för länets invånare. Utställningar, publikationer, sökbara databaser, föreläsningar och visningar gör det möjligt för alla att ta del av kulturarvet.

Upplandsmuseets verksamhet med att utforska, vårda och förmedla
styrs av utarbetade handlingsprogram.