Stångåstaden

Från prat till resultat - Stångåstaden sprider kunskap i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2019 11:00 CEST

Hållbar, lönsam, trygg. Om detta berättar Stångåstaden på ett seminarium under politikerveckan i Almedalen och sätter fokus på FN:s Agenda 2030. På scen står bland annat Jan Eliasson, fd vice generalsekreterare för FN och Fredrik Törnqvist, VD på Stångåstaden.

Seminariet arrangeras av de två allmännyttiga bostadsbolagen Stångåstaden och Botkyrkabyggen tillsammans med Expressen. Med satsningar på trygghet och arbete i utsatta områden har de allmännyttiga bostadsbolagen lyckats få hundratals boende i sysselsättning, öka attraktiviteten i sina områden och leva upp till FN:s Agenda 2030. Chris Österlund, VD på Botkyrkabyggen, berättar om sambandet mellan sociala investeringar och lönsamhet, ett sätt att driva utvecklingen i miljonprogrammet. Fredrik Törnqvist, VD på Stångåstaden, lyfter bland annat bolagets arbete med stadsdelsutveckling och sysselsättning.

- Stångåstaden gör så mycket mer än att bygga och förvalta fastigheter. Tillsammans med boende och verksamma i våra bostadsområden skapar vi levande, attraktiva och trygga boendemiljöer. Vår roll som samhällsaktör blir allt tydligare. Inte minst ser vi i våra ägardirektiv att vårt uppdrag, förutom att tillhandahålla, bygga och förvalta fastigheter, även är att utveckla Linköping som stad, säger Fredrik Törnqvist, VD på Stångåstaden.

Stångåstaden har sedan 2015 utvecklat en framgångsrik modell för stadsdelsutveckling i områdena Ryd, Skäggetorp och Berga. Det övergripande målet är att öka attraktiviteten i områdena genom fastighetsutveckling, attraktiva miljöer, hög trygghet och boendeinflytande, samt starka samarbeten med övriga aktörer i stadsdelarna. Genom att inkludera vill man att fler tar ett större ansvar för sitt boende och den gemensamma boendemiljön.

- Vi arbetar aktivt med utveckling av alla våra bostadsområden men i dessa tre områden gör vi en extra satsning. Där lägger vi, förutom vårt fokus på fastighetsutveckling, även stort fokus på boendeinflytande, trygghet och trivsel – allt med tydliga affärsmässiga mål, säger Fredrik Törnqvist. Fokus ligger på att vara extra synliga och närvarande, lyssna på hyresgästerna och involvera dem i planerade åtgärder, träffas i boendemöten för att tillsammans diskutera och besluta kring trygghetsfrågor, aktiviteter, utveckling av gårdar etc. Det handlar i grunden om att bygga gemenskap och relationer som skapar trygghet i området, fortsätter Fredrik Törnqvist.

Att sprida kunskap om konkreta insatser som leder till att sociala investeringar blir lönsamma och skapar trygghet är ett sätt för Stångåstaden och Botkyrkabyggen att synliggöra drivet och framtidstron i utsatta områden.

- Beslutsfattare, företag och investerare behöver öka sin kunskap om det enträgna arbete som allmännyttan gör i miljonprogrammet och som gagnar både individer och samhället i stort. Jag är glad över att Botkyrkabyggen och Stångåstaden nu gör det gemensamt i Almedalen där många besökare letar efter konkreta dellösningar på komplexa utmaningar, säger Chris Österlund.


Tid och plats: Tisdag 2 juli kl. 10:30 - 11:15. Expressens lounge, Donnerska huset, trädgården, Hamngatan 5, Visby. För dig som inte är i Visby: Seminariet sänds på Expressen TV på expressen.se

Medverkar på seminariet gör även Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande (S) i Botkyrka kommun som berättar om kommunens roll och arbete, samt Anando Mesic, stadsdelsutvecklare på Stångåstaden. Seminariet leds av Expressen-TVs programledare Lisah Silfwer.

För mer information, kontakta gärna:
Heidi Berger, Marknadschef, tfn: 072-254 30 52

AB Stångåstaden är det kommunägda bostadsföretaget i Linköping. Koncernen äger och förvaltar ca 18 300 lägenheter, varav ca 4 200 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns ca 100 bostäder av speciell kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Kulturfastigheter AB. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. AB Stångåstaden har ambitionen att vara det självklara valet för alla som vill bygga sin livsmiljö i Linköping.