Västra Götalandsregionen

Från SÄS styrelsemöte den 27 oktober 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 16:37 CEST

Snävare ekonomiska ramar för SÄS 2006

Dagens styrelsemöte på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) behandlade bland annat vårdbeställningen för 2006. Under de närmaste åren får sjukhuset snävare ekonomiska ramar. Också Vårdgaranti 05 behandlades på mötet.Vårdbeställning 2006
Regionens resursfördelningsmodell gör att Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad får mindre pengar att beställa vård för. Det innebär för SÄS del att sjukhuset får totalt 100 mkr mindre de närmaste fyra åren.

Trots detta får sjukhuset nästa år ökade uppdrag som sjukhuset får kostnadstäckning för:

· Ökad ersättning för strålverksamheten. Under första kvartalet 2006 kommer en tredje strålkanon att vara i drift. Allt enligt tidigare planer för SÄS strålverksamhet.

· Den psykiatriska verksamheten ges ökad ersättning för verksamheten inom neuropsykiatri för såväl vuxna som barn samt för äldrepsykiatri.

· En ökad satsning på konsultverksamheten inom ortopedi. Vid 20 vårdcentraler inom primärvården Borås/Bollebygd kommer specialister inom ortopedin att träffa patienter tillsammans med primärvårdsläkare.

Vårdgaranti
På sjukhuset pågår nu ett intensivt arbete för att kunna erbjuda patienterna vård enligt beslutad garanti.

-Patienter som söker vård vid SÄS ska kunna erbjudas besök eller behandling vid sjukhuset inom garantitiden efter den 1 november. Om vi inte klarar detta kommer vi att erbjuda patienterna tid hos annan vårdgivare så att patienten får sin vård inom den tiden som gäller, säger sjukhusdirektör Ingela Tuvegran.

Övriga ärenden:
- Månadsrapport september
- Verksamhetsplan 2006
- Muntlig rapport från ReKo (samverkansgrupp mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna)
- Muntlig rapport genusperspektiv i vården
- Anmälningsärenden
- Övriga ärenden


Kontaktperson: För ytterligare information, kontakta
SÄS styrelseordförande Phia Andersson (s), tfn: 0733-60 92 86
SÄS vice styrelseordförande Erik Arnell (m), tfn: 0708-26 11 55
Sjukhusdirektör Ingela Tuvegran, tfn: 0705-88 99 68
Biträdande sjukhusdirektör Bo Rosendahl, tfn: 0703-36 12 94