Kulturmagasinet Benshi

Från skärm till papper – Benshi antologi # 1 ute nu

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 08:47 CET

Under vilka villkor fortlever dagens kulturproduktion och kulturkritik? Frågan är en ledstjärna i de essäer och intervjuer som Benshi antologi # 1 består av. Författade från olika utgångspunkter och med olika angreppssätt vittnar texterna om frågans relevans i en rad skilda fält i kulturdebatten.

I Benshi antologi # 1 skriver Malene Jensen om kritiken som ett kriterium för demokrati och för en dialog med Radioteaterns chef Stina Oscarson. Christopher Rosenqvist-Cutlip diskuterar kultur utifrån begrepp som ideologi, historiesyn och kulturarv. Petter Ericsson undersöker dagens ekonomiska och kreativa villkor för svensk dokumentärfilm och samtalar om glesbygd med Peter Stormare. Mark Andersson resonerar om varumärkets ikoniska betydelse i vardagslivet. Caroline Thörnholm i sin tur betraktar varuplaceringens historia i Hollywood. Fedja Borčak introducerar den bosniska poeten Mak Dizdar för svenska läsare. Erik Lövmo Jonsson talar om fenomenet Sub Pop och Jonn Palmér Jeppsson följer på nära håll banden Abandon och Raubtier.

Förordet är skrivet av Magnus Eriksson. Han är en av landets ledande musik- och litteraturkritiker och verksam på Svenska Dagbladet sedan 1988.

Benshi antologi # 1 har recensionsdag den 24 november.

För recensionsexemplar, mer information eller kontakt med författarna hör av dig till Petter Ericsson, tele: 0730 – 306 184, mejl: petter@benshi.se

Benshi är ett projekt som sedan 2008 bestått i en kultursajt – www.benshi.se – vars främsta syfte har varit att nyansera samtida kulturdiskussion. Med Benshi antologi #1 presenterar sig kulturjournalistikkollektivet nu för första gången i bokform.