Skandia

Från Skandia Livs styrelse

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 17:07 CEST

Skandia Livs oberoende granskningsgrupp har idag redovisat sitt utredningsarbete för Skandia Livs styrelse.

I enlighet med vad som tidigare meddelats kommer Skandia Livs styrelse nu att ta ställning till granskningsgruppens arbete och slutsatser.

Avsikten är att därefter ge offentlighet åt såväl granskningsgruppens rapport som de slutsatser som dragits av Skandia Livs styrelse. Detta beräknas kunna ske före september månads utgång.

För frågor:
Gunilla Svensson, pressekreterare, tel 08-788 42 97