VG Återvinning AB

Från soptipp till ängsmark

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2011 13:05 CEST

Kommunen har under många år arbetat med konceptet att använda godkända avfallsprodukter i byggnadskonstruktioner. Lera, är det huvudsakliga materialet som används för sluttäckning av deponier.

På Kikås används restprodukter som fiberaskastabiliserat grönlutslam från Södra Cell Värö Bruk och aska från Mölndal Energis fjärrvärmeverk i sluttäckningen.

Över lagren med lera (50cm) eller fiberaskastabiliserat grönlutslam (50cm) läggs en bentonitmatta och ovanpå den ett dränerande lager med grus (30cm). När regnvattnet når gruset rinner det till öppna diken och avleds vidare till bäckar som rent ytvatten. Överst läggs ett metertjockt lager ren jord som fungerar som rotspärrskikt.

– Vi gör det här för att hindra att regnvatten blir förorenat. Efter sluttäckningen av deponin kommer vi till slut att ha böljande ängsmark, säger Stefan Jonsson, projektledare Gatukontoret Mölndals stad.

 

Besparing på nära 30%

Entreprenaden för att utföra sluttäckningsarbetet ligger på ett år med option på 1+1 år och är värd 6,1 miljoner på årsbasis. VG Återvinning vann den nyligen avslutade upphandlingen i konkurrens med NCC. För Mölndals stad innebär det en besparing på nära 30%.

Förutom att de kunde presentera en lösning med lägsta pris, uppfyllde VG Återvinning kraven avseende referenser, miljöprofil och erfarenhet av andra objekt av den här typen.

– Det här är spännande. Vi har arbetat med sluttäckningar i många år och med denna erfarenhet och kunskap tar vi nu steget för att ta hand ytterligare entreprenader med sluttäckningar. Att vinna en offentlig upphandling är nytt för oss. Vi blev förstås väldigt glada när vi fick beskedet, säger Lennart Sjöström på VG Återvinning.

Genom att använda godkända avfallsprodukter som Mölndal gör här sparar man in jungfruligt material. Vid hantering av industriavfall används ofta metoder för mätning, kvantifiering och validering av hanteringen av materialet.

– Att de ser på avfall som en resurs är riktigt trevligt. Förr var det svårt att få avfallsprodukter godkända som byggnadsmaterial av länsstyrelsen. Vi upplever det lättare numera, efter att vi har en kvalitetssäkrad processmetod för hantering av de återvunna materialen. Det gör att alltfler kommuner med trygghet kan se alternativa material som en resurs tror Lennart Sjöström.

  

För mer information kontakta:

Lennart Sjöström, Västra Götalands Återvinnings AB (VG Återvinning): 0706-47 11 97.

Stefan Jonsson, projektledare, Gatukontoret Mölndals stad: 031-315 14 69.

Om VG Återvinning

Västra Götalands Återvinning AB:s affärsidé är att ta hand om volymavfall från industrier och kommuner för att använda dessa i konstruktioner. Företaget har som mål att 2015 vara den största aktören inom Västra Götaland för användning av avfallsprodukter som konstruktionsmaterial.

 

Om Mölndals stad

Mölndals stad har cirka 61 000 invånare och är den tredje största kommunen i Västra Götalandsregionen.

Lennart Sjöström, Västra Götalands Återvinnings AB (VG Återvinning): 0706-47 11 97.

 

Stefan Jonsson, projektledare, Gatukontoret Mölndals stad: 031-315 14 69.