Norstedts

Från stress till självkänsla

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 11:43 CEST

En rad spännande och aktuella författare framträder på scenen Hälsa &
Livsstil under bokmässan i Göteborg, passa på att intervjua dem på plats!

Den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor inte är som många tror cancer, utan hjärtinfarkt.
Det brustna kvinnohjärtat beskriver varför vi drabbas av hjärtsjukdomar. Men också
vilka möjligheter som finns att förebygga dem. Karin Schenck-Gustafsson är professor och
överläkare i hjärtsjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset och menar att det är hög
tid att ta genusspecifika hänsyn i vården och medvetandegöra både allmänheten och professionen.

Trivs du inte på jobbet? Det är inte alltid så lätt för den enskilde individen att påverka sin
arbetssituation. Men alla kan arbeta med sin egen självkänsla för att på så sätt höja sin
livskvalitet även på jobbet. Nina Jansdotter som är beteendevetare och personlig coach, ger
i sin bok Självkänsla på jobbet konkreta råd och tips på hur du kan nå en större självkänsla
och på så sätt känna stimulans och tillfredsställelse i arbetet.

Med boken Duktighetsfällan vill vetenskapsjournalisten Joanna Rose och stressforskaren
Aleksander Perski beskriva varför allt fler människor, framförallt unga kvinnor, drabbas av
stress och utmattning. 70% av dem som söker hjälp på Stressmottagningen på Karolinska
Institutet är i trettiofemårsåldern och har arbetat i mindre än tio år. Ändå har de tydliga
symptom på utbrändhet som som sömnsvårigheter, trötthet, magproblem, ständiga infektioner
och depressioner.

Journalisten Ann Lindgren har i många år arbetat aktivt med frågor som rör åldrandet. Nu
är hon aktuell med boken Allt du behöver veta innan du glömmer som förklarar begreppen
demens och alzheimer. Vad kan jag göra för att inte drabbas? Vad säger forskningen och
vilka behandlingsmetoder finns? När måste man få vård? Är sjukdomen ärftlig? Allt du
behöver veta innan du glömmer bygger på fakta och intervjuer med läkare, forskare, vårdpersonal
och anhöriga.

Fanny Birath
Norstedts Förlag
Tel 08-769 88 83
Mail fanny.birath@norstedts.se