Rikspolisstyrelsen

Från trafikövervakning till trafiksäkerhetsarbete

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 14:16 CEST

Polisen har tagit fram en ny strategi för trafiksäkerhetsarbetet. En säkrare trafik leder till ökad trygghet i samhället.
– Den nya strategin innebär att landets polismyndigheter kommer att arbeta på likvärdigt sätt över hela landet. Trafiksäkerhetsarbetet blir en angelägenhet för alla uniformerade poliser och inte bara för trafikpoliserna. Så har vi arbetat under en längre tid i Östergötland, vilket också har lett till våra goda resultat, berättar Hans Lundgren, chefen för Trafikpolisen i Östergötland.

En säkrare trafik leder till ökad trygghet i samhället och minskat antal trafikolyckor med dödade och personskador.

Polisens prioriteringar bidrar till att färre dödas och skadas i trafiken. Det är särskilt angeläget att ingripa mot hastighetsöverträdelser, trafiknykterhetsbrott, ej använt bilbälte, hjälm och bilbarnstol samt aggressiv körning.

Aggressiv körning innebär en körstil som inkräktar på andra medborgares säkerhet. Aggressiv körning medför en hög olycksrisk och orsakar många allvarliga olyckor varje år. Exempel på aggressiv körning är för korta avstånd mellan fordon, farliga omkörningar, körning mot rött ljus och illegala tävlingar på väg.

– Vi kommer att arbeta med aggressiv körning genom att bland annat agera när vi får tips från allmänheten, säger Hans Lundgren.

Forskning visar att per 100 000 nykterhetskontroller räddas 4 personer från att omkomma i trafiken. Polismyndigheten i Östergötlands län ska under år 2006 göra 92000 alkoholutandningsprov.

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Hans Lundgren, chefen för Trafikpolisen i Östergötlands län, tfn: 013 - 24 68 08.