Svenska Lumon AB

Från undersökning till praktiska slutsatser – Diplom Ingenjörer Kimmo Hilliaho och Professor Matti Pentti

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 18:20 CEST

Undersökningsresultatet kan utnyttjas direkt på många håll”, sammanfattar Kimmo Hilliaho. - ”Fastighetsägarna kan skjuta upp fasadrenoveringarna flera år tack vare balkonginglasningarna. Mindre uppvärmningsenergi behövs och driftskostnaderna sjunker.

 

Arkitekterna kan motivera planeringen av halvvarma gröna zoner mellan gården och de inre rummen. Likaså är det nu motiverat att ta med energisparande inglasningar i energirenoveringarna.

 

När bostadsägaren får veta att en inglasning sparar energi och håller konstruktionerna i bättre skick känns det ekonomiskt motiverat att göra anskaffningen.

 

Planerarna och tillståndsmyndigheterna kan nu framlägga klara fakta om att man bäst kan spara energi genom att ta in intagsluften från en inglasad balkong.”

 

Helheten gör investeringen lönsam

 

”De nya undersökningsresultaten om en femprocentig energispareffekt kom inte som en överraskning”, konstaterar professor Matti Pentti på Tammerfors tekniska universitet. ”Under uppvärmningssäsongen håller inglasningen balkongen några grader varmare och det inverkar på innetemperaturen. Elimineringen av vindens inverkan är av stor betydelse. Det var också väntat att inglasningen skyddar konstruktionerna. Vi hade ju redan teknologie doktor Jussi Mattilas undersökningsresultat som visade att inglasningen har en skyddande effekt på betongkonstruktionerna.

 

Vid en bedömning av investeringens lönsamhet ska man också beakta bekvämligheten och tilläggsutrymmet samt det faktum att balkongen kan utnyttjas längre under året.

 

Stora linjer

 

”Det är allt skäl att eftersträva bättre energieffektivitet redan i planeringsskedet och på arkitektens ritbord”, understryker Matti Pentti. ”De idealiska tomterna planläggs så att man kan bygga hus och bostäder med vardagsrumsfönstren mot söder och sovrummen med små fönster åt andra väderstreck. Man planerar skydd för vinden och låter vintersolen värma utrymmena.

 

Fasaderna planeras så att en inglasad fasad täcker större helheter. Det har man kanske glömt bort under den senaste tiden. En inglasad balkong är ett ouppvärmt utrymme, och inglasningen gör inte utrymmet till ett inomhusrum med tanke på bygglovet.

I diskussionerna om bostädernas energisparande talar man om bättre isolering, vattenarmaturer, energieffektiva hushållsmaskiner, energisparlampor, bostadens inomhustemperatur, vädring… Värmeåtervinning innebär oftast tekniska system. Undersökningen utvisar att utomhusutrymmen som utnyttjar solenergi också är effektiva värmeåtervinnare.

 

För mer information se www.lumon.se/undersokt eller www.lumon.se/artiklar 

 

Katja Tervonen

VD

Svenska Lumon AB

Telefon: 08-522 77 323

katja.tervonen@lumon.com

 

Lumon
Företaget har specialiserat sig på försäljning, utveckling, tillverkning och montering av kvalitetssäkra balkong- och altaninglasningar för bättre boende och boendemiljö. Alla våra produkter är lätta att använda, tysta, trygga, diskreta och eleganta.

Vi bjuder på trivsel långt in i framtiden. Lumon är ett betydande företag på balkong- och altanmarknaden i Europa. Verksamheten baseras på styrning av hela leveranskedjan. Genom att lyssna på kunderna och tack vare kontinuerlig produktutveckling kan vi ge kunderna de kvalitetssäkrade produkter de vill ha.