Utbildningsdepartementet

Främjad orkesterverksamhet i Sverige

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 10:49 CEST

Den särskilda utredaren och teaterchefen Astrid Assefa överlämnade idag orkesterutredningens betänkande, Den professionella orkesterverksamheten i Sverige (SOU 2006:34) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Utredningens förslag syftar till att främja orkesterverksamheten i Sverige och till att öka dynamiken på området i sin helhet.

- Om orkestrarna ska leva vidare krävs nya strategier. De får inte vara museala institutioner, säger Astrid Assefa. Jag hoppas att våra förslag kan skapa dialog om hur våra gemensamma insatser för orkestrarna kan utformas i framtiden

Konstmusiken, men också den orkestrala storbandsjazzen, utgör ett viktigt levande komplement till det musikutbud som dominerar i tv och radio. Utredningen menar att hela bredden av orkestertyper, med alltifrån från 15 till 113 musiker, är av nationellt intresse och därmed ett gemensamt ansvar. Nya kriterier för det statliga bidraget till orkestrar föreslås. I framtiden bör bidraget omfatta även de orkestrar som hittills betraktats som en regional prioritering, menar utredningen.

Två storband (en orkestertyp som hittills stått utanför det direkta statliga bidraget till orkestrar) föreslås få del av det nya statliga orkesterbidraget.
Utredningen väger också in de fria större ensemblernas betydelse för dynamiken. Även dessa bör enligt utredningen ges bättre förutsättningar för framtiden. Utredningen pekar också på orkestrarnas eget ansvar för att skapa goda förutsättningar för orkestermusiken i framtiden. Utredningen riktar kritik mot bland annat orkestrarnas jämställdhetsarbete. En ny tid fordrar nya strategier och utredningen menar att orkestrarna i högre grad bör samverka med andra aktörer i musiklivet.

Orkesterutredningen tillsattes i september 2004, efter ett tillkännagivande av riksdagen 2002 om att en orkesteröversyn borde genomföras. Som utredare utsågs Astrid Assefa och som sekreterare Fredrik Österling.


Kontakt:
Fredrik Österling
Huvudsekreterare
08-405 43 39
070-319 59 07