Fragus Group AB

Fragus Group AB (publ) senarelägger publicering av delårsrapport 1

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 10:54 CEST

(Aktietorget: FRAG B)

Fragus Group AB (publ) arbetar vidare med att få in en ny verksamhet i bolaget. Ledningen är mycket hoppfull om att ett av de alternativen, som det förhandlas om just nu, ska slutföras inom mycket kort.
Bolaget har säkerställt finansieringen av ovan alternativ.

På grund av ovanstående väljer Fragus Group AB (publ) att senarelägga publiceringen av årets första delårsrapport till den 24 maj.
För mer information, vänligen kontakta


Richard Berggren
Styrelseordförande
044-785 03 00
richard.berggren@fragus.se