Framfab AB

Framfab bygger ny webbplats till S:t Eriks Ögonsjukhus

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 11:45 CEST

Framfab har i konkurrens med 36 anbudsgivare valts av S:t Eriks Ögonsjukhus som leverantör av en ny webbplats. Den nya webbplatsen ska vara ett naturligt centrum för information om ögonsjukvård.

Ett mål med S:t Eriks nya webbplats är att ge enkla och konkreta råd om ögonsjukvård i syfte att minska köerna på akutmottagningen. Webbplatsen, som kommer att anpassas för personer med nedsatt syn, ska även stödja och profilera S:t Eriks Ögonsjukhus och dess verksamhet.

– Efter en omfattande utvärdering valde vi Framfab, eftersom de var den leverantör som bäst kunde möta våra önskemål och kvalitetskrav, säger Harald Abelin, vd S:t Eriks Ögonsjukhus.

Avtalet avser design, utveckling och implementation av St:Eriks nya webbplats. I avtalet ingår även en option om att teckna ett påföljande supportavtal på upp till fyra år.

- Förtroendet att få utveckla S:t Eriks ögonsjukhus nya webbplats är särskilt stimulerande då sjukhuset prioriterar ett tydligt användarperspektiv, god design och ett levande innehåll på webbplatsen. Det är vår övertygelse att den nya webbplatsen kommer att vara till stor nytta för besökarna och samtidigt bidra till profileringen av S:t Eriks Ögonsjukhus, säger Johan Dovelius, informationsarkitekt på Framfab i Stockholm.

S:t Eriks nya webbplats bygger på EpiServer 4.0 Professional.

För ytterligare information, kontakta:
Ingrid Höög, Regionchef, Framfab Stockholm
+46 709 95 49 14, ingrid.hoog@framfab.se

Harald Abelin, Vd, S:t Eriks Ögonsjukhus
+46 707 36 29 68, harald.abelin@sankterik.se

Tobias Bülow, Informationschef, Framfab AB
+46 709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.se

Om Framfab:
Framfab är en ledande leverantör av konsulttjänster och affärslösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kelloggs, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, SAAB, Volvo Car Corporation, och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Schweiz, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com

Om S:t Eriks Ögonsjukhus:
S:t Eriks Ögonsjukhus bedriver planerad och akut ögonsjukvård. Årligen genomförs 175 000 patientbesök vid S:t Erik. Sjukhuset är beläget i Stockholm, men patienterna kommer från hela Sverige och utlandet. S:t Erik är universitetssjukhus och har ett stort inslag av forskning, utveckling och undervisning, vilket är positivt för såväl patienter som sjukhusets personal. S:t Eriks Ögonsjukhus har 350 anställda och drivs som ett aktiebolag med Stockholms läns landsting som ägare.