Framfab AB

Framfab har genomfört en riktad nyemission

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2003 09:04 CEST

Styrelsen i Framfab har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 8 augusti 2003 beslutat nyemittera 110 000 000 aktier. Ett antal större etablerade institutionella aktörer har tagit betydande ägarandelar.

Styrelsen för Framfab beslutade den 10 september 2003 med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 8 augusti 2003 att genomföra en riktad nyemission av 110 000 000 aktier. Emissionens syfte är att öka antalet större institutionella ägare i Framfab, ge en större trygghet för bolagets kunder och ge bolaget en god finansiell ställning inför en väntad marknadskonsolidering, där bolaget har för avsikt att ta en aktiv roll.

Emissionen har riktats till ett begränsat antal större institutionella investerare, varav ett antal etablerade aktörer har tagit betydande ägarandelar. Aktierna har placerats till en kurs om 0,33 kronor per aktie och tillför bolaget 36,3 miljoner kronor i nytt kapital före emissionskostnader.

De som har tecknat sig i emissionen kommer att erhålla så kallade betalda tecknade aktier (BTA), som bolaget utger i samband med nyemissionen. Dessa BTA kommer att omvandlas till aktier när nyemissionen har registrerats hos Patent- och Registreringsverket, PRV, vilket beräknas ske inom cirka två veckor.

Antalet aktier i Framfab efter den nu genomförda emissionen uppgår till 614 996 418.

För ytterligare information, kontakta:
Sven Skarendahl, Styrelseordförande, Framfab AB
+46 8 41 00 10 00, sven.skarendahl@framfab.se

Anders Ekman, VD, Framfab AB
+46 8 41 00 10 00, anders.ekman@framfab.se

Christian Luiga, Ekonomi och finansdirektör, Framfab AB
+46 8 41 00 10 00, christian.luiga@framfab.se

Tobias Bülow, Informationschef, Framfab AB
+46 709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.se

Framfab är en ledande leverantör av konsulttjänster och affärslösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kelloggs, Maersk Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, SAAB, Volvo Car Corporation, och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Schweiz, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com