Framfab AB

Framfab i pilotprojekt tillsammans med mobiloperatören 3 och Stockholms Gatu- och Fastighetskontor

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 09:30 CET

Framfabs del i projektet är att utveckla ett användarvänligt och
situationsanpassat gränssnitt till mobiloperatören 3's nya PDA-telefon.
Gränssnittet skall användas i en testprototyp kallad 3G MobilFLYTT.

- Situationsanpassade lösningar och personaliserade gränssnitt är ett
effektivt sätt för våra kunder att till fullo utnyttja potentialen i
sina IT-investeringar, säger Ingrid Höög, regionchef för Framfab i
Stockholm.

Framfab har tidigare genomfört en förstudie i nära samarbete med Gatu-
och Fastighetskontorets fältpersonal avseende ett mobilt IT-stöd för att
underlätta verksamheten kring fordonsflyttning.

- Framfabs lösning utarbetas för att fungera optimalt i vår
fältpersonals vardag, vilket medför att vi kommer ha möjlighet att
effektivisera administration och informationsinhämtning direkt på plats,
säger Mikael Forkner, chef för GFK's parkeringsavdelning.

Pilotprojektet 3G MobilFLYTT påbörjades i början av oktober och
prototypen testas under de närmaste veckorna hos GFK's fältpersonal.

- Med de nya mobilerna från 3 får Gatu- och Fastighetskontorets personal
tillgång till en mobiltelefon som är en handdator, GPS mottagare, kamera
m.m i en och samma enhet. 3G nätet möjliggör snabb överföring av data
mellan 3G mobiler och företagets datorer, och därmed en snabbare och
smidigare hantering av datatrafiken. Allt fler företag ser möjligheterna
i att utveckla skräddarsydda mobila lösningar för att stödja och
effektivsera sina affärsprocesser, säger Chris Bannister, VD för 3 i
Skandinavien.

För ytterligare information, kontakta:

Ingrid Höög, regionchef Stockholm, Framfab Sverige
+46 709 95 49 14, ingrid.hoog@framfab.se

Mikael Forkner, chef för GFK's parkeringsavdelning, Stockholm Stad
+46 8 50 82 69 30, mikael.forkner@gfk.stockholm.se

Magnus Ahlberg, försäljningschef, 3
+46 735 33 71 70, magnus.ahlberg@tre.se

Tobias Bülow, informationschef, Framfab AB
+46 709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.se

Om Framfab:
Framfab är en ledande europeisk specialist inom kommunikation i digitala
media och interaktiva lösningar baserade på Internetteknik. Till
kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA,
Carlsberg Breweries, Coca-Cola, Danske Bank, Ericsson, Hydro Texaco,
IKEA, Kellogg's, Maersk Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Nobel Biocare,
Observer, Philips, Postbank, SAAB, Vodafone, Volvo Car Corporation,
Volvo Group och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Schweiz,
Storbritannien, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på
Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök
www.framfab.com

Om 3:
3 är först med att erbjuda mobil videokommunikation i Sverige och
Danmark. I Skandinavien ägs 3 av Hutchison Whampoa (60%) och Investor AB
(40%). Båda företagen har stora internationella nätverk och besitter
världsledande industriell och teknologisk erfarenhet. Genom Hutchison
Whampoa är 3 världsledande inom mobil videokommunikation med 3G-licenser
i Australien, Danmark, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Norge,
Storbritannien, Sverige och Österrike. Besök oss gärna på www.tre.se.