Framfab AB

Framfab utnyttjar bemyndigande från bolagsstämman

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2003 09:53 CEST

Framfab utnyttjar bemyndigande från bolagsstämman

Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande har Framfab AB (publ) genomfört en kvittningsemission av 27 563 980 aktier samt en nyemission av 1 700 000 aktier som tillsammans ökar bolagets aktiekapital med 2 926 398 kronor. Syftet med emissionerna är att finansiera tilläggsköpeskilling relaterad till förvärv av NetlinQ Groep N.V. Teckningslikviden på totalt 9 112 098 kronor motsvarar en genomsnittlig teckningskurs på 0,311 kronor per aktie.


För ytterligare information kontakta:

Christian Luiga, CFO, Framfab AB
+46 8 41 00 10 00, christian.luiga@framfab.se

Tobias Bülow, Group Communications Manager, Framfab AB
+46 709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.se


Framfab är en ledande leverantör av konsulttjänster och affärslösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg's, Maersk Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, SAAB, Volvo Car Corporation, och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com